Schizotypálna porucha osobnosti

Ľudia so schizotypálnou poruchou osobnosti sú často popisovaní ako výstredný a väčšinou majú len málo, ak vôbec nejaké blízke vzťahy. Oni všeobecne nechápu formu vzťahov alebo dopady svojho správania na ostatných ľudí. Tieto problémy môžu viesť k ťažkým úzkostiam a tendencii uzatvoriť sa do seba v sociálnych situáciách. Človek so schizotypálnou poruchou osobnosti reaguje neprimerane na sociálne narážky.

Schizotypálna porucha osobnosti je obvykle diagnostikovaná na začiatku dospelosti, a môže pretrvávať po dlhú dobu, no príznaky sa môžu s pribudajúcim vekom zlepšiť. Lieky a terapia tiež môžu pomôcť. Ľudia so schizotypálnou poruchou osobnosti majú ťažkosti s vytváraním blízkych vzťahov a majú podivné presvedčenia a správanie.

Schizotypálna porucha osobnosti a jej príznaky:

 1. -Samotársky spôsob života, absencia blízkych priateľov mimo najbližšej rodiny
 2. -Nesprávny výklad udalostí, vrátane pocitu, že vonkajšie udalosti majú osobný význam
 3. -Výstredné alebo nezvyčajné myslenie, presvedčenie alebo správanie
 4. -Obliekanie sa zvláštnymi spôsobmi
 5. -Viera v nadprirodzené schopnosti, ako je telepatia
 6. -Vnímanie zmeny, v niektorých prípadoch telesných ilúzií, vrátane fantómových bolesti a podobne
 7. -Pretrvávajúca a nadmerná sociálna úzkosť
 8. -Výstredný štýl reči, uvoľnené alebo vágne vzory rozprávania, alebo zvláštne a nekonečne rozprávanie počas rozhovorov
 9. -Paranoidné myšlienky, precitlivenosť, a neustále pochybnosti o lojalite a vernosti druhých
 10. -Nevhodné emocionálne reakcie

Známky schizotypálnej poruchy osobnosti, ako je zvýšenie záujmu o solitérne činnosti alebo vysoká úroveň sociálnej úzkosti, môžu byť pozorované v detských rokoch. Dieťa môže byť nesústredené v škole, alebo sa objavuje sociálne vylúčenie od rovesníkov. Výsledkom je, že takéto dieťa sa často stáva predmetom šikanovania alebo podpichovania.

Schizotypálna osobnosť vs. schizofrénia

Schizotypálna porucha osobnosti možno ľahko zameniť so schizofréniou, ťažké duševné ochorenie, pri ktorom ľudia strácajú kontakt s realitou (psychóza). Zatiaľ čo u ľudí so schizotypálnou poruchou osobnosti môže dochádzať ku krátkym psychotickým epizódam s bludmi a halucináciami. Tieto epizódy nie sú tak časté, predĺžené alebo intenzívne ako je to u schizofrénie.

Ďalším kľúčovým rozdielom medzi schizotypálnou poruchou a schizofréniou je, že ľudia s poruchou osobnosti si zvyčajne môžu byť vedomí rozdielu medzi ich pokrivenými predstavami a realitou, narozdiel od ľudí so schizofréniou.

Kedy navštíviť lekára?

Vzhľadom k tomu, že potenciál pre zmenu osobnosti sa stáva menej ohybný ako ľudia starnú je najlepšie vyhľadať odbornú pomoc pre poruchy osobnosti čo najskôr.

Ľudia so schizotypálnou poruchou osobnosti často vyhľadávajú pomoc iba na naliehanie priateľov alebo príbuzných. Ak má človek podozrenie, že člen rodiny, alebo priateľ môže trpieť touto poruchou mal by mu odporučiť vyhľadanie pomoci. 

Osobnosť je kombináciou myšlienok, emócií a správania, ktoré robí človeka jedinečným. Osobnostné formovanie počas detstva, tvarovanie prostredníctvom interakcie zdedených tendencií a faktorov životného prostredia vytvára osobnosť. Usmernenie v tomto období je dôležité pre predchádzanie možných komplikácii v budúcnosti.

V normálnom vývoji sa deti učia v priebehu času, ako presne interpretovať sociálne podnety a vhodne reagovať. Pre ľudí so schizotypálnou poruchou osobnosti sa v priebehu tohto procesu niečo pokazí, čo vedie k nelogickému presvedčeniu, nezvyčajnému mysleniu a paranoidným pocitom. Čo presne sa pokazí nie je známe, ale je pravdepodobné, že jeden alebo viac faktorov spôsobuje problémy s tým, ako mozog funguje. Genetika môže tiež hrať úlohu pri tejto poruche.

Faktory, ktoré zvyšujú riziko schizotypálnej poruchy osobnosti:

 1. Mať v rodine člena, ​​ktorý trpí schizofréniou alebo schizotypálnou poruchou osobnosti
 2. Prežiť zanedbávanie či týranie, traumu, alebo rodinnú dysfunkciu v detstve

Ľudia so schizotypálnou poruchou osobnosti majú zvýšené riziko:

 1. Dočasných psychotických epizód, zvyčajne v odozve na stres
 2. Depresii
 3. Úzkostných porúch, ktoré sú charakterizované nepokojom
 4. Problémov v práci, škole a sociálnych problémov
 5. Schizofrénie

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email