Somatoformné poruchy

Somatoformné poruchy zahŕňajú zameranie sa na fyzické príznaky, ako je bolesť alebo únava do tej miery, že to spôsobí veľkú emocionálnu úzkosť a problémy s bežným fungovaním. Človek môže ale nemusí mať diagnostikovaný iný zdravotný stav súvisiaci s týmito príznakmi.

Nadmerné myslenie, pocity a správanie v reakcii na fyzické príznaky, môže viesť k častým návštevám u lekára. Ľudia s týmito poruchami často myslia na to najhoršie ohľadom príznakov a naďalej hľadajú vysvetlenie, a to aj v prípade keď boli vylúčené iné závažné stavy. Zdravotné problémy sa môže stať centrálnym ohniskom života, čo spôsobuje ťažkosti v normálnom živote, a niekedy tento stav dokonca môže viesť k zdravotnému postihnutiu.

Ak má človek somatoformné poruchy, môže dôjsť k výraznému emocionálnemu a fyzickému utrpeniu. Liečba môže pomôcť zmierniť príznaky, pomáha vyrovnať a zlepšiť kvalitu života.

Príznaky somatoformnej poruchy:

 1. Zvláštne pocity, ako je bolesť alebo dýchavičnosť, alebo viac celkových príznakov, ako je únava alebo slabosť
 2. Stavy, ktoré sa netýkajú lekárskych príčin, ktoré je možné určiť, alebo týkajúce sa zdravotného stavu, ako je rakovina alebo ochorenie srdca
 3. Jediný príznak, viac príznakov alebo rôzne príznaky
 4. Mierne, stredné alebo ťažké príznaky

Bolesť je najčastejším príznakom, ale bez ohľadu na príznaky, má človek nadmerné myšlienky, pocity alebo správanie spojené s týmito symptómami, ktoré spôsobujú značné problémy, sťažujú fungovanie a niekedy môžu spôsobovať závažné problémy.

Nadmerné myšlienky, pocity a správanie môžu zahŕňať:

 1. Vysokú úroveň obáv z možného ochorenia
 2. Normálne telesné pocity, ako znamenie ťažkého fyzického ochorenia
 3. Strach zo závažnosti symptómov, aj keď neexistuje žiadny dôkaz pre podporu takýchto obáv
 4. Posúdenie fyzických pocitov ako ohrozujúcich, škodlivých alebo spôsobujúcich problémy
 5. Pocit, že lekárske vyšetrenie a ošetrenie neboli adekvátne
 6. Obavu, že fyzická aktivita môže spôsobiť poškodenie tela
 7. Opakovane kontrolovanie tela pre možné abnormality
 8. Časté návštevy lekára, ktoré nezbavuje človeka jeho obáv, alebo ich dokonca ešte zhoršuje
 9. Človek nereaguje na lekárske ošetrenie, alebo je neobvykle citlivý na vedľajšie účinky liekov
 10. Človek má podstatne závažnejšie poškodenie, ako by sa obvykle očakávalo v spojení so zdravotným stavom

V prípade somatoformných porúch, dôležitejšie než konkrétne fyzické príznaky nastanú je spôsob, akým sú interpretované, aká je reakcia na príznaky, a aký majú vplyv na každodenný život.

Kedy navštíviť lekára?

Vzhľadom k tomu, že človek má obavy o jeho fyzické symptómy a lekárske choroby, môže vyhľadať svojho lekára. Príznaky môžu byť vo vzťahu k zdravotným problémom a preto je dôležité, aby bol jeho zdravotný stav vyhodnotený lekárom. Ak sa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti domnieva, že sa môže jednať o somatoformné poruchy, môže na základe týchto zistení odporučiť odbornú pomoc. 

Starostlivosť o človeka

Ak dôjde k fyzickým príznakom považovaným za somatoformné poruchy, môže byť ťažké prinútiť človeka aby prijal fakt, že život ohrozujúce ochorenie bolo odstránené ako príčina týchto ťažkosti. Symptómy spôsobujú veľmi reálne utrpenie pre túto osobu a upokojenie nie je vždy užitočné. Je potrebné povzbudiť túto osobu, aby zvážila možnosť vyhľadania odborníka duševné zdravie, aby sa naučila ako sa vysporiadať s reakciou na symptómy. Telesné postihnutie môže spôsobiť, že osoba sa stane závislou na potrebe osobitnej fyzickej starostlivosti a emocionálnej podpore.

Presná príčina somatoformných porúch nie je jasná, ale niektoré z týchto faktorov môžu zohrávať určitú úlohu:

 1. Genetické a biologické faktory, ako je napríklad zvýšená citlivosť na bolesť
 2. Vplyv rodiny, ktoré môžu byť genetické alebo vplyv životného prostredia
 3. Osobnostná zvláštnosť, pri ktorej je človek stále negatívne naladený
 4. Znížené povedomie alebo problémy so spracovaním emócii, čo spôsobuje fyzické príznaky
 5. Naučené správanie, napríklad od ľudí, ktorí vážne trpia nejakou chorobou

Rizikové faktory somatoformných porúch zahŕňajú:

 1. Úzkosti alebo depresie
 2. Rôzne ochorenia z ktorých sa človek ťažko alebo dlhšiu dobu zotavoval
 3. Žiť s rizikom vzniku ochorenia z dôvodu silnej rodinnej anamnézy ochorenia
 4. Zažívanie stresujúcich životných udalosti, úraz alebo násilie
 5. Rôzne traumy, ako je sexuálne zneužívanie v detstve
 6. Nižšia úroveň vzdelania a sociálno-ekonomický status

Somatoformné poruchy môžu byť spojené s:

 1. Zlé zdravie
 2. Problémy v každodennom živote, vrátane telesného postihnutia
 3. Problémy so vzťahmi
 4. Problémy v práci alebo nezamestnanosť
 5. Iné poruchy duševného zdravia, ako je úzkosť, depresia a poruchy osobnosti
 6. Zvýšené riziko samovraždy spojené s depresiou
 7. Finančné problémy v dôsledku nadmerného navštevovania lekárskych zariadení

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email