Nutkavé sexuálne správanie

Nutkavé sexuálne správanie je tiež známe aj ako hypersexualita, hypersexuálna porucha, nymfománia alebo sexuálna závislosť. Je to posadnutosť sexuálnymi myšlienkami, žiadostivosťou, alebo správaním, ktoré môže spôsobiť úzkosť alebo ktoré negatívne ovplyvňuje zdravie, prácu, vzťahy alebo iné časti života.

Nutkavé sexuálne správanie môže zahŕňať bežne príjemné sexuálne skúsenosti (masturbácia), ktorá sa stáva posadnutosťou až natoľko, že sa stáva rušivou alebo škodlivou pre samotného človeka aj pre ostatných ľudí v jeho okolí. Iné nutkavé sexuálne správanie, ktoré je mimo hranice všeobecne prijímaného správania (napríklad platenie za sex alebo mimomanželské pomery) taktiež spôsobuje problémy. Toto správanie by mohlo mať negatívne dôsledky.

Bez ohľadu na to, ako sa nazýva, alebo aká je presná povaha správania, môže neliečené nutkavé sexuálne správanie poškodiť sebavedomie, vzťahy, kariéru a ostatných ľudí v okolí. Pomocou liečby a svojpomoci, môže človek zvládať svoje nutkavé sexuálne správanie.

Príznaky nutkavého sexuálneho správania sa líšia v závislosti od typu a závažnosti. Niektoré príznaky tohto správania:

 1. 1. Sexuálne impulzy, ktoré sú intenzívne, a človek má pocit, že sú mimo jeho kontrolu
 2. 2. Aj keď nastáva pocit, že človek ovláda svoje sexuálne správanie, nemusí nájsť aktivitu, ktorá mu spôsobí potešenie alebo uspokojenie
 3. 3. Človek môže použiť nutkavé sexuálne správanie ako únik z ďalších problémov, ako je osamelosť, depresia, úzkosť alebo stres
 4. 4. Môže sa aj naďalej podieľať na sexuálnom správaní, ktoré má vážne následky, ako je infikovanie sexuálne prenosnou infekciou ďalšiu osobu, strata dôležitých vzťahov, problémy v práci, alebo právne problémy
 5. 5. Problémy pri vytváraní a udržiavaní emocionálne blízkych vzťahov, ako je manželstvo, či vážny vzťah

Kedy navštíviť lekára?

Ak človek cíti, že stratil kontrolu nad svojím sexuálnym správaním, najmä ak jeho správanie spôsobuje problémy jemu samotnému, alebo iným ľuďom, mal by vyhľadať pomoc. Nutkavé sexuálne správanie môže postupom času eskalovať. 

Ako sa rozhodnúť, či vyhľadať odbornú pomoc? Ideálne je spýtať sa sám seba:

 1. 1. Kontrolujem svoje sexuálne impulzy?
 2. 2. Som zúfalý zo svojho sexuálneho správania?
 3. 3. Ovplyvňuje moje sexuálne správanie vzťahy, prácu alebo má za následok iné negatívne následky?
 4. 4. Musím sa snažiť skryť svoje sexuálne správanie?

Hľadanie pomoci pre nutkavé sexuálne správanie môže byť ťažké, pretože je to veľmi hlboká osobná záležitosť. Pomôcť môže:

 1. -Zameranie sa na výhody, ktoré so sebou prinesie liečba.
 2. -Pamätať si, že v tomto nieje sám, veľa ľudí zápasí s nutkavým sexuálnym správaním. 
 3. -Mať na pamäti to, že všetko, čo človek povie pred poskytovateľom odbornej pomoci je dôverné.

Vyhľadať okamžitú liečbu je nevyhnutné, ak:

 1. -Má človek pocit, že toto jeho správanie môže ublížiť jemu, alebo iným ľuďom
 2. -Má bipolárnu poruchu alebo iné problémy s impulzným ovládaním, a má pocit, že jeho sexuálne správanie skĺzava mimo kontrolu
 3. -Má samovražedné sklony

Hoci príčiny nutkavého sexuálneho správania sú nejasné, môžu zahŕňať:

1. Nerovnováhu prírodných chemických látok v mozgu. Niektoré chemické látky v mozgu (neurotransmitery), ako je serotonín, dopamín a noradrenalín pomáhajú regulovať náladu. Vysoké hladiny týchto látok, môžu mať súvislosť s kompulzívnym sexuálnym správaním.
2. Podmienky, ktoré majú vplyv na mozog. Niektoré choroby alebo zdravotné problémy, môžu spôsobiť poškodenie častí mozgu, ktoré ovplyvňujú sexuálne správanie. Epilepsia, Huntingtonová choroba a demencia boli spojené s kompulzívnym sexuálnym správaním. Okrem toho, liečba Parkinsonovej choroby pomocou niektorých dopamínových liekov môže spôsobiť nutkavé sexuálne správanie.
3. Určité zmeny v mozgu, môžu spôsobiť kompulzívne sexuálne správanie.

Nutkavé sexuálne správanie môže nastať rovnako u mužov aj u žien, aj keď sa častejšie prejavuje u mužov. Môže tiež postihnúť každého, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, či už je heterosexuálne, homosexuálne, bisexuálne, či transexuálne.

Nutkavé sexuálne správanie sa môže vyskytnúť u ľudí, ktorí:

 1. -Sú závislí na alkohole, či drogách
 2. -Majú poruchy duševného zdravia, ako sú poruchy nálady (depresia alebo bipolárna porucha), alebo hráčska závislosť
 3. -História fyzického alebo sexuálneho zneužívania

Nutkavé sexuálne správanie môže mať mnoho negatívnych dôsledkov, ktoré ovplyvnia samotného človeka a ľudí v jeho okolí, pretože:

 1. -Bojuje s pocitmi viny, hanby a nízkym sebavedomím
 2. -Rozvíjajú sa u neho ďalšie podmienky duševného zdravia, ako sú depresie, extrémny stres a úzkosť
 3. -Zanedbávanie partnera a rodiny, poškodzovanie alebo zničenie zmysluplných vzťahov
 4. -Finančné dlhy spôsobené nákupom pornografie a sexuálnych služieb
 5. -Choroby, ako HIV, hepatitída alebo iné sexuálne prenosné infekcie
 6. -Užívanie návykových látok, ako sú drogy alebo alkohol
 7. -Trestnoprávne problémy
 8. -Strata zamestnania

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email