Traumatický smútok

Strata milovaného človeka je jednou z najviac stresujúcich a bohužiaľ aj najčastejšou smutnou situáciou v živote ľudí. Väčšina ľudí zažíva prirodzený žiaľ a zármutok, pri ktorom pociťuje smútok a dokonca aj pocit viny a hnevu. Postupne sa tieto pocity zmierňujú, a vtedy je možné prijať stratu a posunúť sa dopredu.

Pre niektorých ľudí sú však pocity straty vysiľujúce a nezlepšujú sa ani po uplynutí času. Tento stav je známy ako traumatický, komplikovaný smútok, alebo niekedy aj porucha pretrvávajúceho zármutku. V prípade traumatického žiaľu, bolestivé emócie sú tak intenzívne a závažné, že človek má problémy prijať stratu a obnoviť svoj vlastný život.

Rôzni ľudia reagujú rôzne na životné udalosti a na základe toho ich aj ináč prežívajú. Poradie a načasovanie týchto fáz sa môže líšiť od osoby k osobe:

 1. -Prijatie reality a straty
 2. -Prežívanie bolesti zo straty
 3. -Zariadenie si novej reality, v ktorej už nieje prítomná blízka osoba
 4. -Nadväzovanie nových vzťahov

Tieto rozdiely sú normálne. Ale ak človek nieje schopný prejsť jednou alebo viacerými z týchto fáz po dlhšiu dobu, môže sa jednať práve o traumatický smútok. Ak tomu tak je, človek by mal vyhľadať odbornú pomoc. To môže pomôcť vyrovnať sa so stratou.

Počas prvých niekoľkých mesiacov po strate mnohé z príznakov bežného smútku sú rovnaké ako tie pri komplikovanom žiali. Avšak, zatiaľ čo príznaky normálneho žiaľu postupne začínajú slabnúť, tie pri komplikovanom žiali pretrvávajú, alebo sa dokonca zhoršujú.

Príznaky traumatického smútku môžu zahŕňať:

 1. -Intenzívny smútok a bolesť pri pomyslení na stratu blízkej osoby
 2. -Nemohúcnosť zamerať sa na niečo iné, ako na stratu človeka
 3. -Extrémne zameranie sa na pripomienku milovanej osoby
 4. -Intenzívna a pretrvávajúca túžba po zosnulej osobe
 5. -Problémy s prijatím smrti
 6. -Uzavretie sa do seba
 7. -Trauma zo straty
 8. -Pocit, že život nemá zmysel
 9. -Podráždenosť alebo nepokoj
 10. -Nedostatok dôvery v iných
 11. -Neschopnosť si užívať života, alebo spomínať na pozitívne zážitky zo života

Kedy navštíviť lekára?

Ak v živote človeka dôjde k strate niekoho blízkeho, pričom človek pociťuje hlbokú nedôveru, beznádej alebo má intenzívny pocit, že nemôže fungovať v každodennom živote bez tejto osoby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Odborná pomoc je dôležitá aj vtedy, ak u človeka ani po dlhšej dobe nedochádza k zmierneniu smútku. 

Je dôležité aby človek využil odbornú pomoc aj v prípade, že u neho nedochádza k zlepšeniu ani v priebehu času, čo sa môže prejaviť:

 1. -Ťažkosťami pri vykonávaní každodenných aktivít
 2. -Odlúčenie od spoločenských aktivít
 3. -Skúsenosťami s depresiou alebo hlbokým zármutkom
 4. -Pocity viny alebo sebaobviňovania
 5. -Viera človeka v to, že urobil niečo zle, alebo že mohol zabrániť smrti
 6. -Strata zmyslu života
 7. -Pocit, že život nestojí za to, žiť ho bez milovanej osoby
 8. -Prianie človeka aby zomrel spolu s milovanou osobou

Samovražedné myšlienky

V čase prežívania traumatického smútku, môžu ľudia považovať za jedinú východiskovú možnosť práve samovraždu. Ak si človek uvedomí, že sa prikláňa k samovražedným myšlienkam, alebo mal by sa s tým zdôveriť niekomu blízkemu, alebo využiť linku dôvery. Tieto samovražedné stavy, môžu v takýchto prípadoch kulminovať a vyústiť až k poškodeniu svojho zdravia, alebo smrti.

Nie je známe, čo presne spôsobuje traumatický smútok. Ako mnohé iné duševné poruchy, môžu zahŕňať zdedené vlastnosti, životné prostredie, alebo prirodzené chemické zloženie tela, a rovnako tak aj samotnú osobnosť.

Faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku komplikovaného smútku zahŕňajú:

 1. -Neočakávaná, alebo násilná smrť blízkej osoby, ako je úmrtie v dôsledku automobilovej nehody, alebo vražda, či samovražda
 2. -Smrť dieťaťa
 3. -Silný vzťah k zosnulej osobe
 4. -Nedostatok podpory rodiny alebo priateľa
 5. -Depresie či iné duševné zdravotné problémy v minulosti
 6. -Traumatické zážitky z detstva, ako je napríklad zneužívanie alebo zanedbávanie
 7. -Nedostatok flexibility a prispôsobivosti na životné zmeny
 8. -Ďalšie významné životné stresory

Komplikovaný žiaľ môže mať vplyv na fyzické, psychické a sociálne stránky človeka. Bez vhodnej liečby, komplikácie môžu zahŕňať:

 1. -Skleslosť
 2. -Nepokoj
 3. -Náladovosť
 4. -Samovražedné myšlienky alebo správanie
 5. -Zvýšené riziko telesných ochorení, ako sú srdcové ochorenia, rakovina alebo vysoký krvný tlak
 6. -Významné poruchy spánku
 7. -Dlhodobé problémy s každodennými aktivitami,
 8. -Problémy s udržiavaním vzťahov, či už osobných, alebo pracovných
 9. -Posttraumatická stresová porucha
 10. -Alkoholizmus, alebo závislosť na drogách a liekoch
 11. -Intenzívne fajčenie

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email