Detská dezintegračná porucha

Detská dezintegračná porucha je veľmi zriedkavé ochorenie, pri ktorej sa deti vyvíjajú normálne až do najmenej dvoch rokov veku, ale potom u nich dochádza k demonštrovaniu ťažkej ​​straty sociálnych, komunikačných a ďalších zručností, ktoré doposiaľ nadobudli.

Detská dezintegračná porucha je súčasťou väčšej kategórii nazvanej poruchou autistického spektra. Avšak, na rozdiel od autizmu, niektorí ľudia, ktorí v detstve trpeli dezintegračnou poruchou vykazujú ťažkú ​​regresiu po niekoľkých rokoch ich normálneho vývoja a viac dramatickú stratu zručností ako je to u detí s autizmom. Okrem toho, detská dezintegračná porucha sa môže vyvinúť neskôr, ako autizmus.

Detská dezintegračná porucha má viacero pomenovaní, ako napríklad Hellerov syndróm, Hellerova demencia, dezintegračná psychóza, symbiotická psychóza, infantilná demencia. 

Liečba detskej dezintegračnej poruchy zahŕňa kombináciu liekov, behaviorálnej terapie a ďalších postupov.

U deti s touto poruchou sa typicky ukazuje dramatický úbytok predtým nadobudnutých zručností v dvoch alebo viacerých z týchto oblastí:

  1. - Rečové zručnosti, vrátane prudkého poklesu schopnosti hovoriť a vytvárať konverzáciu
  2. - Sociálne zručnosti, vrátane významných ťažkosti týkajúcich sa interakcie s ostatnými
  3. - Nezapájanie sa do hier, vrátane straty záujmu imaginárnych hier a rôznych iných hier a aktivít
  4. - Motorické zručnosti, vrátane dramatického poklesu schopnosti chodiť, šplhať, pochopiť objekty okolo seba a vykonávať rôzne pohyby
  5. - Kontrola čriev a močového mechúra, dieťa môže potrebovať plienky, aj keď už bolo naučené na záchod

K strate vývojových etáp môže dôjsť náhle v priebehu niekoľkých dní až týždňov, alebo postupne po dlhšie časové obdobie.

Kedy navštíviť lekára?

Deti sa typicky vyvíjajú svojím vlastným tempom, ale každá strata vývojových medzníkov je dôvodom na obavy. Ak dieťa náhle stratí už predtým nadobudnuté jazykové, sociálne, motorické, hravé, kognitívne, alebo svojpomocné zručnosti, ako je nočník a kŕmenie, je dôležité kontaktovať lekára. Navyše, ak majú rodičia podozrenie, že ich dieťa postupne vykazuje stratu v akejkoľvek oblasti rozvoja, mali by sa poradiť s lekárom na ďalšom postupe.

Príčiny detskej dezintegračnej poruchy nie sú známe.

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email