Delírium

Delírium je vážna porucha duševných schopností, ktorá vedie k zmätenému mysleniu a zníženému povedomiu o okolitom prostredí. Začiatok delíria je zvyčajne rýchly, už v priebehu niekoľkých hodín alebo niekoľkých dní.

Delírium možno často vysledovať do jedného alebo viacerých faktorov, ktoré k nemu prispievajú, ako sú napríklad ťažké alebo chronických lekárske ochorenia, zmeny metabolickej bilancie (ako je nízka hladina sodíka), lieky, infekcie, chirurgický zákrok, alkohol alebo vysadenie lieku.

Vzhľadom k tomu, že príznaky delíria a demencia môžu byť podobné, je dôležité, aby lekár určil presnú diagnózu. Príznaky delíria zvyčajne začínajú v priebehu niekoľkých hodín alebo niekoľko dní. Často kolíšu po celý deň, a dokonca môže nastať aj obdobie bez príznakov. Symptómy majú tendenciu byť horšie v noci, keď je tma a veci vyzerajú menej povedomé. Primárne znaky a symptómy zahŕňajú:

Znížené povedomie o okolitom prostredí

To môže mať za následok:

 1. - Neschopnosť sa sústrediť
 2. - Zaseknutie sa na určitej myšlienke a nereagovanie na otázky alebo konverzáciu
 3. - Ľahké rozptýlenie nepodstatnými vecami
 4. - Žiadna alebo malá reakcia na okolité prostredie

Slabé mentálne schopnosti (kognitívna porucha)

To sa môže javiť ako:

 1. - Zlá pamäť, najmä na nedávne udalostí
 2. - Dezorientácia
 3. - Ťažkosti s rozprávaním
 4. - Nezmyselné reči
 5. - Problémy porozumenia reči
 6. - Obtiažnosť čítania alebo zápisu

Zmeny správania

To môže zahŕňať:

 1. - Vidieť veci, ktoré neexistujú (halucinácie)
 2. - Nepokoj, agitácia alebo agresívne správanie
 3. - Krik, stonanie, alebo vydávanie čudných zvukov
 4. - Človek môže byť tichý a uzavretý
 5. - Spomalené pohyby alebo letargia
 6. - Poruchy spánku
 7. - Denný spánok, narušený spánkový cyklus

Emočné poruchy

To sa môže javiť ako:

 1. - Úzkosť, strach alebo paranoja
 2. - Skleslosť
 3. - Podráždenosť alebo hnev
 4. - Pocit povznesenej nálady (eufória)
 5. - Apatia
 6. - Rýchle a nepredvídateľné posuny nálady
 7. - Zmeny osobnosti

Druhy delíria

Odborníci zistili tri typy delíria:

 1. 1. Hyperaktívne delírium. Pravdepodobne najľahšie rozpoznateľný typ, môže zahŕňať nepokoj, rýchle zmeny nálady alebo halucinácie.
 2. 2. Hypoaktívne delírium. To môže zahŕňať nečinnosti alebo zníženú motorickú aktivitu, apatiu, abnormálnu ospalosť.
 3. 3. Zmiešané delírium. To zahŕňa hyperaktívne a hypoaktívne príznaky.

Delírium a demencia

Demenciu a delírium, môže byť obzvlášť ťažké rozlíšiť, a osoba môže mať oboje. V skutočnosti sa delírium často vyskytuje u ľudí s demenciou. Demencia je postupný pokles pamäti a iných porúch myslenia vzhľadom k postupnej dysfunkcii a strate mozgových buniek. Najčastejšou príčinou demencie je Alzheimerova choroba.

Niektoré rozdiely medzi delíriom a demenciou:

 1. 1. Nástup. K nástupu delíria dochádza počas krátkej doby, kým demencia zvyčajne začína s relatívne menšími symptómami, ktoré sa postupne v priebehu času zhoršujú.
 2. 2. Schopnosť sústrediť sa a udržať pozornosť, je významne znížená v prípade delíria. Osoba v skorých štádiách demencie zostáva celkovo v strehu.
 3. 3. Kolísanie. Príznaky v prípade delíria môžu výrazne kolísať a často po celý deň. Zatiaľ čo ľudia s demenciou majú lepšie a horšie časy dňa, ich pamäť a myslenie sa pohybujú na pomerne konštantnej úrovni v priebehu dňa.

Kedy navštíviť lekára?

Ak je príbuzný, priateľ alebo niekto v okolí vykazuje príznaky delíria, je dôležité vyhľadať lekára. Popis príznakov danej osoby, rovnako ako jej typické známky myslenia a každodenných schopností, bude dôležitý pre určenie správnej diagnózy a pre nájdenie základnej príčiny. 

K delíriu dochádza pri poruche odosielania a prijímania signálov v mozgu. Tieto poruchy sú pravdepodobne spôsobené kombináciou faktorov, ktoré robia mozog zraniteľným a vyvolávajú poruchu mozgovej činnosti.

Delírium môže mať jedinú, alebo viac príčin, ako je napríklad zdravotný stav a lieky. Niekedy nemusí byť identifikovaná žiadna príčina. K možným príčinám patria:

 1. - Niektoré lieky
 2. - Alkohol alebo drogy
 3. - Zdravotný stav
 4. - Metabolická nerovnováha, ako je nízka hladina sodíka alebo vápnika
 5. - Ťažké, chronické ochorenia
 6. - Horúčka a akútne infekcie, a to najmä u detí
 7. - Vystavenie toxínu
 8. - Podvýživa alebo dehydratácia
 9. - Spánková deprivácia alebo ťažká duševná tieseň
 10. - Bolesť
 11. - Operácie alebo iné lekárske postupy, ktoré zahŕňajú anestéziu

Niektoré lieky alebo kombinácia liekov môže vyvolať delírium, vrátane:

 1. - Liekov proti bolesti
 2. - Liekov na spanie
 3. - Lieky na poruchy nálady, ako je úzkosť a depresia
 4. - Lieky proti alergii (antihistaminiká)
 5. - Lieky užívané pri Parkinsonovej chorobe
 6. - Lieky na liečbu kŕčov
 7. - Lieky na astmu

Akákoľvek podmienka, ktorá vedie k hospitalizácii, a to najmä na jednotke intenzívnej starostlivosti, alebo po chirurgickom zákroku, zvyšuje riziko delíria.

Príklady iných podmienok, ktoré zvyšujú riziko vzniku delíria:

 1. - Mozgové poruchy, ako je demencia, cievna mozgová príhoda alebo Parkinsonová choroba
 2. - Starší vek
 3. - Predchádzajúce epizódy delíria
 4. - Vizuálne alebo sluchové postihnutie
 5. - Zdravotné problémy

Delírium môže trvať len niekoľko hodín alebo aj niekoľko týždňov či mesiacov.

U ​​ťažko chorých ľudí je pravdepodobnejšie, že delírium povedie k:

 1. - Celkovému poklesu zdravia
 2. - Neskoršiemu zotaveniu z operácie
 3. - Potrebe ústavnej starostlivosti
 4. - Zvýšenému riziku úmrtia, najmä v prípade hypoaktívneho delíria

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email