Detská schizofrénia

Detská schizofrénia je závažné ochorenie mozgu, v ktorom deti interpretujú realitu abnormálne. Schizofrénia zahŕňa rad problémov, ako poznávacie problémy, problémy so správaním, alebo emocionálne poruchy. Schizofrénia môže viesť ku kombinácii halucinácie, bludov a neusporiadanému mysleniu a správaniu. Príznaky sa môžu líšiť, ale odrážajú zhoršenú schopnosť fungovať.

Detská schizofrénia je v podstate rovnaká, ako schizofrénia u dospelých, ale vyskytuje sa už v ranom veku, a má zásadný vplyv na správanie a vývoj dieťaťa. Detská schizofrénia v rannom veku nástupu predstavuje osobitnú výzvu pre diagnostiku, liečbu, vzdelávacích potrieb a emočný a sociálny rozvoj.

Schizofrénia vyžaduje celoživotnú liečbu. Identifikácia a začatie liečby schizofrénie čo najskôr, môže výrazne zlepšiť dlhodobé výsledky dieťaťa.

Skoré príznaky a symptómy

Najskôr sa u schizofrénie detí prejavujú vývojové problémy, ako napríklad:

 • Jazykové meškanie – neskorá reč
 • Neskoré alebo neobvyklé prechádzanie
 • Neskoré chodenie
 • Iné abnormálne správanie

Niektoré z týchto príznakov sú tiež obyčajné u detí so všadeprítomnými vývojovými poruchami, ako sú poruchy autistického spektra. Takže vylúčenie týchto vývinových porúch je jedným z prvých krokov v diagnóze.

Symptómy u teenagerov

Schizofrénne príznaky u dospievajúcich detí sú podobné ako u dospelých, ale tento stav môže byť ťažšie rozpoznať. To môže byť z časti preto, že niektoré z prvých príznakov schizofrénie u dospievajúcich sú spoločné pre typický vývoj v priebehu dospievania, ako napríklad:

 • Odlúčenie sa od priateľov a rodiny
 • Pokles výkonu v škole
 • Problémy so spánkom
 • Podráždenosť alebo depresívna nálada
 • Nedostatok motivácie
 • Podivné správanie

V porovnaní s dospelými, u dospievajúcich môžu byť:

 • Menej pravdepodobné bludy
 • Viac pravdepodobné vizuálne halucinácie

Neskoršie príznaky a symptómy

Ako deti so schizofréniou rastú, tým viac sa začínajú prejavovať typické príznaky ochorenia. Príznaky môžu zahŕňať:

1. Halucinácie. Halucinácie môžu ovplyvňovať hociktorý zo zmyslov, ale zvyčajne sa jedná o videnie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú. Ilúzie. Ide o falošnú vieru, ktorá nie je založená na skutočnosti. Napríklad, si človek môže myslieť, že bol nejakým spôsobom poškodený, alebo obťažovaný, čaká na nejakú katastrofu, myslí si, že je doňho niekto zamilovaný a podobne.

2. Neusporiadané myslenie. Neusporiadané myslenie je odvodené od neusporiadanej reči. Efektívna komunikácia môže byť narušená, a odpovede na otázky môžu byť čiastočne alebo úplne nesúvisiace. Zriedka, reč nemusí dávať absolútne žiadny zmysel, a okolie tejto osobe nerozumie.

3. Dezorganizované, alebo abnormálne správanie. To sa môže prejaviť mnohými spôsobmi. Správanie nie je zamerané na cieľ, čo spôsobuje veľké komplikácie pre dokončenie úloh. Abnormálne správanie môže zahŕňať rezistenciu na inštrukcie, nevhodné a bizarné držanie tela, úplný nedostatok reakcii, alebo zbytočné a nadmerné pohyby (katatónia).

4. Negatívne príznaky. To sa vzťahuje k nedostatku, alebo zníženej schopnosti fungovať normálne. Napríklad sa zdá, že človeku chýbajú akékoľvek emócie, pri pohľade do očí, nemení výraz tváre, alebo hovorí bez skloňovania. Takýto človek môže menej hovoriť, zanedbáva osobnú hygienu, stráca záujem o každodenné činnosti, alebo sa spoločensky odlúči.

Príznaky môže byť ťažké interpretovať

Keď detská schizofrénia začína už v ranom veku, symptómy sa môžu vybudovať postupne. Skoré príznaky môžu byť tak vágne, že nemožno rozpoznať, čo je zle, alebo ich môžno priradiť do vývojovej fázy. Ako čas pokročí, príznaky sa môžu zhoršiť a zvýrazniť. Nakoniec sa u dieťaťa môžu vyvinúť príznaky psychózy, vrátane halucinácii, bludov a obtiažnosti usporiadania myšlienok. Ak dôjde k zmätenosti myšlienok, tento stav často vedie k hospitalizácii a liečbe liekmi.

Kedy navštíviť lekára?

Ak u dieťaťa dochádza k zmenám správania z nevysvetliteľných dôvodov, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Skorá liečba pomáha v dlhodobom horizonte.

Lekárska pomoc je nevyhnutná, ak dieťa:

 • Má vývojové oneskorenie v porovnaní s ostatnými súrodencami, či rovesníkmi
 • Vyhýba sa denným činnostiam, ako je kúpanie alebo obliekanie
 • Už sa nechce socializovať
 • Má zhoršený výkon v škole
 • Má podivné stravovacie rituály
 • Vykazuje nadmerné podozrenie z druhých
 • Vykazuje nedostatok citu, alebo vykazuje emócie nevhodné pre danú situáciu
 • Má podivné nápady a obavy
 • Má násilné, alebo agresívne správanie, či nepokoj

Tieto všeobecné prejavy a príznaky nemusia nevyhnutne znamenať, že dieťa má detskú schizofréniu. Môže sa jednoducho jednať o vývojové fázy, alebo iné stavy, ako je depresia, úzkostné poruchy, alebo zdravotné ochorenie, ktoré si vyžaduje ďalšie typy hodnotenia.

Dôležité je čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc, ak u dieťaťa dochádza k zmene v myslení, pretože tieto príznaky by mali byť riešené okamžite. Známky a príznaky môžu zahŕňať:

 • Viera, že veci navôkol nie sú založené na realite (bludy)
 • Videnie, alebo počutie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie), najmä hlasy
 • Zmätenosť a nelogické myslenie
 • Reč, ktorá nedáva zmysel

Nie je známe, čo spôsobuje schizofréniu v detstve, no v mysli sa vyvíja rovnako, ako u dospelých. Detská schizofrénia a ďalšie formy schizofrénie sú poruchy mozgu. 

Genetika a prostredie pravdepodobné hrajú úlohu pri vyvolaní schizofrénie. Problémy s určitými prirodzene sa vyskytujúcimi chemickými látkami v mozgu zvanými neurotransmitery môže prispieť k detskej schizofrénii. Zobrazovacie štúdie ukazujú rozdiely v mozgovej štruktúre ľudí so schizofréniou, ale význam týchto zmien nie je jasný.

Aj keď presná príčina schizofrénie nie je známa, určité faktory zdá sa, že zvyšuje riziko vzniku, alebo aktivácie schizofrénie, ako:

 • Rodinná anamnéza schizofrénie
 • Expozícia vírusov, toxínov, alebo malnutrície ešte v maternici
 • Abnormálna aktivácia imunitného systému, ako je napríklad pri zápale. alebo autoimunitné ochorenia
 • Staršie vek otca
 • Užívanie psychoaktívnych drog počas mladistvých rokov

Príznaky schizofrénie zvyčajne začínajú počas dospievania do polovice 30. rokov. Je nezvyčajné, aby bol tento stav diagnostikovaný už u deti. Za skorý nástup schizofrénie sa považuje výskyt u detí mladších ako 17 rokov, veľmi skorý nástup schizofrénie je u detí mladších ako 13 rokov, je však veľmi zriedkavý.

Neliečenie detskej schizofrénie môže mať za následok vážne emocionálne, behaviorálne a zdravotné problémy. Komplikácie spojené so schizofréniou môžu nastať už v detstve, alebo staršom veku. Medzi tieto komplikácie patrí napríklad:

 • Zlý výkon, alebo neschopnosť navštevovať školu, alebo zamestnanie
 • Neschopnosť vykonávať každodenné činnosti, ako je kúpanie, alebo obliekanie
 • Odlúčenie od priateľov a rodiny
 • Samovražda
 • Sebapoškodzovanie
 • Úzkosť a fóbie
 • Depresie
 • Nadmerné užívanie alkoholu, drog alebo liekov na predpis
 • Chudoba
 • Bezdomovectvo
 • Rodinné konflikty
 • Neschopnosť žiť nezávisle
 • Zdravotné problémy, vrátane tých, ktoré súvisia s antipsychotickými liekmi
 • Agresívne správanie

 

 

Naposledy zmenené 08/02/2016

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email