Schizoidná porucha osobnosti

Schizoidná porucha osobnosti je neobvyklý stav, v ktorom sa ľudia vyhýbajú spoločenským aktivitám a dôsledne sa vyhýbajú celkovej interakcii s ostatnými ľuďmi. Postihuje viac mužov ako žien. Človek, ktorý má schizoidnú poruchu osobnosti, môže byť vnímaný ako samotár. Takýto človek nemusí pociťovať túžbu vytvárať úzke osobné vzťahy.

Ostatným ľuďom sa môže javiť ako trochu nudný, alebo fádny. Pretože nemá tendenciu ukázať emócie, môže sa zdať, že sa nezaujíma, o to čo sa deje v jeho okolí. Aj keď sa navonok môže zdať ako samotár, v skutočnosti sa môže cítiť osamelo. Avšak niekedy vďaka samote pociťuje pokoj a cíti sa pohodlne tak ako je.

Liečba schizoidnej poruchy osobnosti

Príčina schizoidnej poruchy osobnosti nieje celkom známa. Rôzne terapie a rozhovory s odborníkom na duševné zdravie, sú v týchto prípadoch veľmi nápomocné pri potláčaní prejavov a zvládaní tejto poruchy. V niektorých prípadoch výrazne môžu pomôcť lieky.

Ľudia so schizoidnou poruchou osobnosti sú samotári. Ak má človek túto poruchu, bude pravdepodobne:

 • Preferovať samotu a spravidla volí osamelé činnosti
 • Budovať málo blízkych priateľstiev
 • Cítiť zmätenosť pri reagovaní na bežné sociálne narážky a všeobecne málo hovoriť
 • Prejavovať málo citu a nejakej túžby po sexuálnych vzťahoch
 • Neschopný prežívať radosť a emócie
 • Javiť sa ako ľahostajný, alebo citovo chladný
 • Neschopný motivovať sa mať tak tendenciu na horšie výsledky v škole, alebo v práci

Poruchy osobnosti začínajú v ranej dospelosti, najneskôr. Niektoré z týchto tendencií sa prejavia už počas detstva. Vyskytujú sa v celej rade sociálnych a osobných situáciách. Môžu buď spôsobiť ťažkosti v podávaní dobrého výkonu v práci, sociálnych, či iných oblastiach života. Avšak, dobré pracovné výkony môžu podávať napríklad vtedy, keď pracujú sami.

Ak má človek schizoidnú poruchu osobnosti, nemusí vedieť, ako vytvoriť priateľské vzťahy, alebo sa môže cítiť príliš v úzkych v spoločnosti iných ľudí, takže sa jednoducho vzdá a zase sa uzavrie do seba.

Schizofrenické spektrum

Schizoidná porucha osobnosti je považovaná za súčasť schizofrenného spektra porúch, ktorý zahŕňa schizotypálne poruchy osobnosti a schizofréniu. Tieto podmienky majú podobné príznaky, ako sú silne obmedzené možnosti pri tvorbe sociálnych vzťahov s nedostatkom emocionálneho výrazu.

Avšak, na rozdiel od schizotypálnej poruchy a schizofrénie, ľudia s schizoidnou poruchou osobnosti:

 • Sú v kontakte s realitou, pričom je nepravdepodobné, že by dochádzalo k paranojam, či halucináciám
 • Na rozdiel od konverzačných vzorov niekoho, kto trpí schizotypálnou poruchou osobnosti, alebo schizofréniou, ktorých príznaky sú typicky divné, a je ťažké im porozumieť, človek so schizoidnou poruchou konverzuje zmyselne a je plne v kontakte s realitou

Triedy porúch osobnosti

Ďalším spôsobom, ako porozumieť poruchám osobnosti bolo zoskupiť ich do tried. Schizoidná porucha osobnosti, spolu so schizotypálnou a paranoidnou poruchou osobnosti, sú zoskupené dohromady ako trieda A porúch osobnosti. Poruchy triedy A odkazujú na nepárne, alebo výstredné správanie. Líšia sa od triedy B, ktoré sú typické dramatickým a emocionálnym správaním. Trieda C je typická prejavmi úzkosti a strachu.

Kedy navštíviť lekára?

Liečba schizoidnej poruchy osobnosti je obvykle vyhľadávaná ľuďmi, ktorí trpia pridruženými problémami, ako je depresia. V prípadoch, keď je izolácia obťažujúca, alebo iné symptómy sú nepríjemné, psychoterapia môže pomôcť.

Najčastejšie si príznaky všimne blízka osoba, ak k tomu dôjde, je na mieste túto osobu poslúchnuť a vyhľadať odbornú pomoc, pretože človek samotný si nemusí uvedomovať svoje problémy, v niektorých prípadoch si ich nechce pripustiť.

Presné príčiny schizoidnej poruchy osobnosti sú neznáme, hoci kombinácia genetických a environmentálnych faktorov, predovšetkým v ranom detstve pravdepodobne zvyšujú riziko vzniku poruchy.

Faktory, ktoré zvyšujú riziko rozvoja schizoidnej poruchy osobnosti:

 • Jeden z rodičov, alebo iný príbuzný, ktorý má schizoidnú poruchu osobnosti, schizotypálnu poruchu osobnosti, alebo schizofréniu
 • Rodič, ktorý je emocionálne chladný, alebo nereaguje na citové potreby
 • Precitlivenosť
 • Zneužívanie detí, zanedbávanie, alebo iné zlé zaobchádzanie

Ľudia so schizoidnou poruchou osobnosti sú vystavení zvýšenému riziku:

 • Schizotypálnej poruchy osobnosti, schizofrénie, alebo inej poruchy s bludmi
 • Major depresie
 • Úzkostnej poruchy
Naposledy zmenené 17/02/2016

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email