Antisociálna porucha osobnosti

Antisociálna porucha osobnosti je druh chronického duševného stavu, v ktorom spôsob akým daná osoba myslí, vníma situácie a vzťahy s ostatnými sú dysfunkčné až deštruktívne. Ľudia s antisociálnou poruchou osobnosti zvyčajne nemajú žiadny odhad na to, čo je správne a čo zlé a často ignorujú práva, priania a pocity druhých.

Ľudia s antisociálnou poruchou osobnosti majú tendenciu znepriateliť si, manipulovať alebo správať sa k ostatným buď arogantne, alebo bezohľadné, či ľahostajne. Môžu často porušovať zákon a napriek tomu nevykazujú žiadne pocity viny, alebo ľútosti. Môžu klamať, správať sa násilne, alebo impulzívne, a často majú problémy s užívaním drog a alkoholu. Tieto vlastnosti môžu zvyčajne vplývať na schopnosť plniť si povinnosti týkajúce sa rodiny, práce alebo školy.

Príznaky antisociálnej poruchy osobnosti:

 • Pohŕdanie dobrom a zlom
 • Klamanie, alebo podvádzanie za účelom využívania iných
 • Manipulovanie iných pre osobný zisk, alebo pre obyčajné osobné potešenie
 • Intenzívny egocentrizmus, pocit nadradenosti a exhibicionizmu
 • Opakujúce sa problémy so zákonom
 • Opakované porušovanie práv ostatných pomocou zastrašovania, nepoctivosti a prekrucovania skutočnosti
 • Zneužívanie, alebo zanedbávanie detí
 • Nepriateľstvo, významná podráždenosť, nepokoj, impulzivita, agresia alebo násilie
 • Nedostatok empatie pre ostatných a nedostatok ľútosti voči iným
 • Zbytočné riskovanie, alebo nebezpečné správanie
 • Zneužívanie vzťahov
 • Nezodpovedné správanie v práci
 • Neschopnosť učiť sa

Príznaky antisociálnej poruchy osobnosti môžu začať už v detstve a sú plne evidentné, ako u väčšiny ľudí po dvadsiatke, či tridsiatke. U detí, týranie zvierat, šikanovanie, impulzívnosť, alebo výbuchy hnevu, sociálna izolácia a nízke výkony v škole môžu byť v niektorých prípadoch skoré príznaky ochorenia.

Hoci je táto porucha považovaná za celoživotné ochorenie, niektoré príznaky, obzvlášť deštruktívne a kriminálne správanie, užívanie alkoholu alebo drog, môže počas života poklesnúť na minimum. Tento pokles je dôsledkom starnutia alebo zvýšeného povedomia o dôsledkoch antisociálneho správania.

Osobnosť je kombináciou myšlienok, emócií a správania, ktoré robí každého človeka jedinečným. Je to spôsob, akým ľudia chápu a vzťahujú sa k okolitému svetu, rovnako ako spôsob, akým sami seba vidia. Osobnostné formy sú počas detstva, tvarované prostredníctvom vzájomného pôsobenia týchto faktorov:

 • Genetika. Tieto zdedené tendencie sú aspekty osobnosti človeka odovzdané rodičom, napríklad plachosť, alebo pozitívne vnímanie okolia. Toto je niekedy nazývané temperament.
 • Životné prostredie. To znamená prostredie v ktorom človek vyrastá, udalosti, ktoré prežíva, vzťahy s rodinnými príslušníkmi a ďalšie. 

Poruchy osobnosti sú myšlienky spôsobené kombináciou týchto genetických a environmentálnych vplyvov. Niektorí ľudia môžu mať gény, ktoré ich robia náchylnými k rozvoju antisociálnej poruchy osobnosti a životné situácie môže vyvolať jej vývoj.

Môže existovať súvislosť medzi skorým nedostatkom empatie, porozumením perspektív a problémov iných vrátane ďalších detí, a neskorším nástupom antisociálnej poruchy osobnosti. Identifikácia týchto problémov v mladom veku, môže prispieť k zlepšeniu dlhodobých výsledkov.

Aj keď presná príčina antisociálnej poruchy osobnosti nie je úplne známa, určité faktory zvyšujú riziko vzniku, alebo spustenie tejto poruchy, ako napríklad:

 • Diagnóza poruchy správania v detstve
 • Rodinná anamnéza antisociálnej poruchy osobnosti, alebo iných porúch osobnosti, alebo duševnej choroby
 • Vystavenie verbálnemu, fyzickému, alebo sexuálnemu zneužívaniu v detstve
 • Nestabilný, alebo chaotický rodinný život v detstve Strata rodičov traumatickým rozvodom, alebo úmrtím v detstve
 • Užívanie návykových látok u rodičov, alebo iných členov rodiny

Muži sú vystavení väčšiemu riziku rozvoja antisociálnej poruchy osobnosti, ako ženy.

Komplikácie, dôsledky a problémy antisociálnej poruchy osobnosti:

 • Agresivita vedúca k slovnému, alebo fyzickému násiliu
 • Bezohľadné správanie
 • Rizikové sexuálne správanie
 • Zneužívanie dieťaťa
 • Alkohol, alebo užívanie návykových látok
 • Problémy s hazardnými hrami
 • Väzenie
 • Vražedné, alebo samovražedné sklony
 • Ťažkosti vo vzťahu
 • Občasné obdobie depresie, alebo úzkosti
 • Školské a pracovné problémy
 • Napäté vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • Nízke spoločenské a ekonomické postavenie, bezdomovectvo
 • Predčasná smrť, zvyčajne v dôsledku násilia

Liečba antisociálnej poruchy osobnosti

Samotná liečba je zameraná na potlačovanie jej príznakov, čo sa deje za pomoci psychoterapie, alebo na základe závažnosti príznakov aj liekmi.

Naposledy zmenené 19/02/2016

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email