Odtrhnutie placenty

Odtrhnutie placenty (Abrupcia placenty) je neobvyklou, no závažnou komplikáciou tehotenstva.

Placenta je štruktúra, ktorá sa vyvíja v maternici počas tehotenstva, ktorá živí rastúce dieťa. Ak sa placenta oddelí od vnútornej steny maternice pred pôrodom, či už čiastočne alebo úplne, jedná sa o odtrhnutie placenty. Odtrhnutie placenty môže pripraviť dieťa o životne dôležitý kyslík a živiny, a následne spôsobiť aj ťažké krvácanie u matky.

K odtrhnutiu placenty často dochádza náhle. Neliečenie abrupcie placenty je nebezpečné a stavia matku i dieťa do ohrozenia života.

K tomuto stavu s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde v poslednom trimestri tehotenstva, a to najmä v posledných týždňoch pred pôrodom. Klasické príznaky odtrhnutia placenty sú:

 • Vaginálne krvácanie
 • Bolesť brucha
 • Bolesť chrbta
 • Vnútorná bolesť v oblasti maternice
 • Zrýchlené maternicové kontrakcie

Bolesť brucha a chrbta často začnú náhle. Množstvo vaginálneho krvácania sa môže značne líšiť, a nemusí nutne zodpovedať tomu, koľko z placenty je oddelenej od vnútornej steny maternice. Je dokonca možné, že aj pri vážnom odtrhnutí placenty nedochádza k žiadnemu viditeľnému krvácaniu, v prípade, že je krv zachytená vnútri maternice placentou.

V niektorých prípadoch sa placentárne odtrhnutie vyvíja pomaly. V takom prípade si žena môže všimnúť prerušované vaginálne krvácanie. Dieťa môže rýchlejšie, ako sa očakávalo, pričom objem plodovej vody je nízky (oligohydramnión), poprípade to môžu spôsobiť iné komplikácie.

Kedy navštíviť lekára?

Ak si žena všimne nejaké klasické príznaky odtrhnutia placenty, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. Jedná sa o príznaky, ako:

 • Vaginálne krvácanie
 • Bolesť brucha
 • Ťažké bolesti chrbta
 • Rýchle maternicové kontrakcie

Konkrétna príčina odtrhnutia placenty je často známa. K možným príčinám patrí traumatické poranenie brucha, napríklad v dôsledku autonehody, alebo rýchla strata tekutiny, ktorá obklopuje a chráni dieťa v maternici (plodová voda).

Rôzne faktory môžu zvyšovať riziko odtrhnutia placenty, vrátane:

1. Predchádzajúce placentárne odtrhnutie. Ak žena mala v minulosti skúsenosti s odtrhnutím placenty, má vyššie riziko opätovnej komplikácie.

2. Vysoký krvný tlak. Vysoký krvný tlak, či už chronický, alebo v dôsledku tehotenstva zvyšuje riziko odtrhnutia placenty.

3. Abdominálna trauma. Poranenie brucha, ako napríklad pri páde alebo inom type zranenia, môže spôsobiť odtrhnutie placenty.

4. Alkohol, fajčenie a drogy. Odtrhnutie placenty je častejšie u žien, ktoré fajčia, alebo užívajú kokaín počas tehotenstva, prípadne sú závislé na alkohole.

5. Predčasný odtok plodovej vody. Počas tehotenstva je dieťa obklopené a polstrované membránou naplnenou tekutinou nazývanou plodový vak. Riziko odtrhnutia placenty sa zvyšuje, ak dôjde k úniku plodovej vody, alebo pretrhnutiu vaku pred pôrodom.

6. Poruchy krvného zrážania. Akákoľvek podmienka, ktorá narúša schopnosť zrážania krvi zvyšuje riziko odtrhnutia placenty.

7. Viacpočetné tehotenstvo. Ak žena čaká viac ako jedno dieťa, pôrod prvého dieťaťa môže viesť k zmenám v maternici, ktoré môžu viesť k odtrhnutiu placenty skôr, ako sa druhé dieťa narodí.

8. Vek matky. Odtrhnutie placenty je častejšie u starších žien, a to najmä po dosiahnutí veku 40 rokov.

Odtrhnutie placenty môže spôsobiť život ohrozujúce komplikácie, ako pre matku tak aj pre dieťa.

Pre matku, môže odtrhnutie placenty znamenať:

 • Šok v dôsledku straty krvi
 • Problémy so zrážaním krvi (diseminovaná intravaskulárna koagulácia)
 • Potreba krvnej transfúzie
 • Zlyhanie obličiek, alebo iných orgánov

Pre dieťa, môže odtrhnutie placenty znamenať:

 • Nedostatočný prísun kyslíka a živín
 • Predčasný pôrod
 • Pôrod mŕtveho dieťaťa

Potom, čo sa dieťa narodí, je pravdepodobné krvácanie z miesta placenty. V prípade, že krvácanie nemožno zastaviť, môže byť potrebné núdzové odstránenie maternice (hysterektómia).

Liečba abrapcie, odtrhnutia placenty

Placentu nieje možné znovu pripojiť k stene maternice, preto je jedinou možnou liečbou predčasný pôrod a následná kontrola krvácania.

Naposledy zmenené 26/02/2016

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email