Porucha kontroly impulzov

Porucha kontroly impulzov zahŕňa opakujúce sa, náhle epizódy impulzívneho, agresívneho, násilného správania, alebo slovných výbuchov, počas ktorých človek reaguje hrubo v pomere k danej situácii. Agresívni vodiči, domáce násilie, hádzanie, alebo rozbíjanie predmetov, či iné záchvaty hnevu môžu byť príznakmi poruchy kontroly impulzov.

Toto prerušované, výbušné správanie spôsobuje úzkosť, negatívne ovplyvňuje vzťahy, výkony v práci a škole, a môže mať právne a finančné dôsledky.

Porucha kontroly impulzov je chronické ochorenie, ktoré môže trvať roky, aj keď závažnosť výbuchov hnevu môže klesať s vekom. Liečba zahŕňa lieky a psychoterapiu, ktoré pomôžu ovládať agresívne impulzy.

Explozívne erupcie sa objavujú náhle, s malým, alebo žiadnym varovaním, a zvyčajne trvajú menej ako 30 minút. Tieto epizódy sa môžu vyskytnúť častejšie, alebo len raz za niekoľko týždňov až mesiacov. Menej závažné slovné výbuchy môžu nastať medzi epizódami fyzickej agresie. Tie sa môžu prejaviť ako podráždenosť, impulzivita, agresivita, alebo chronická náladovosť.

Agresívne výbuchy môže sprevádzať:

 • zlosť
 • popudlivosť
 • agresívne myšlienky
 • brnenie v tele
 • búšenie srdca
 • zvieranie na prsiach

Výbušné slovné a behaviorálne výbuchy sú v nepomere k situácii s jedinou myšlienkou na dôsledky, a môžu obsahovať:

 • záchvaty hnevu
 • plač
 • nepodložené argumenty
 • krik
 • búchanie, strkanie do iných ľudí
 • násilie poškodzovanie majetku
 • vyhrážanie, alebo napadnutie ľudí, alebo zvierat

Človek po takomto výbuchu často pociťuje úľavu a únavu. Neskôr môže cítiť výčitky, ľútosť, alebo rozpaky.

Kedy navštíviť lekára?

Ak človek pozná svoje správanie a reaguje na rôzne situácie explozívnymi poruchami, mal by sa poradiť so svojím lekárom o možnostiach liečby, alebo požiadať o postúpenie odborníkovi na duševné zdravie.

Presná príčina poruchy kontroly impulzov je neznáma, ale je pravdepodobne spôsobená radom environmentálnych a biologických faktorov. Táto porucha zvyčajne začína v detstve po dosiahnutí veku 6 rokov, alebo v období dospievania, a je častejšia u ľudí mladších ako 40 rokov. Medzi tieto faktory patrí:

1. Životné prostredie. Väčšina ľudí s touto poruchou vyrastala v rodinách, kde výbušné správanie, verbálne a fyzické týranie boli bežné. Vystavením tomuto druhu násilia v ranom veku sa zvyšuje pravdepodobnosť, že tieto deti budú vykazovať rovnaké vlastnosti ako ich rodičia, alebo vychovávatelia.

2. Genetika. Poruchy sa môžu dediť od rodičov.

3. Chémia mozgu. Existujú určité rozdiely v spôsobe, akým serotonín - dôležitý chemický posol v mozgu, pracuje u ľudí s prerušovanou výbušnou poruchou.

Tieto faktory zvyšujú riziko vzniku občasnej výbušnej poruchy:

1. Fyzické týranie. Ľudia, ktorí boli zneužívaní ako deti, alebo zažili traumatické udalosti majú zvýšené riziko vzniku občasnej výbušnej poruchy.

2. Iné poruchy duševného zdravia. Ľudia, ktorí majú antisociálnu poruchu osobnosti, hraničnú poruchu osobnosti, alebo iné poruchy, ktoré obsahujú rušivé správanie, ako deficit pozornosti / hyperaktivita (ADHD), majú zvýšené riziko občasnej výbušnej poruchy.

Ľudia s prerušovanou výbušnou poruchou majú zvýšené riziko:

 • Zlých medziľudských vzťahov. Sú často vnímaní ostatnými, ako neustále nazlostení. Často zapríčiňujú, alebo sa zapájajú do slovných hádok, alebo do fyzických útokov a týrania. Tieto akcie často vedú k problémom vo vzťahoch, rozvodu a rodinnému stresu.
 • Problémy v práci, doma alebo v škole. To môže viesť aj k problémom so zákonom a pokutám.
 • Problémy s náladou. Poruchy nálady, ako sú depresie a úzkosti sú u takýchto ľudí pomerne časté.
 • Problémy s užívaním alkoholu a iných návykových látok.
 • Fyzické zdravotné problémy. Zdravotné problémy sú bežné a môžu zahŕňať, napríklad vysoký krvný tlak, diabetes, ochorenia srdca a mŕtvicu, vredy a chronické bolesti.
 • Sebapoškodzovanie. Úmyselné zranenie, alebo pokusy o samovraždu nie sú výnimočné.

Liečba poruchy kontroly impulzov

Liečba zahrňuje lieky a odbornú terapiu (psychoterapia), ktoré pomáhajú pacientovi zvládať návaly verbálnej, alebo fyzickej agresivity.

Psychoterapia

Pomáha určiť, ktoré situácie, alebo správanie môže vyvolať agresívnu reakciu Naučí zvládať hnev a ovládať nevhodné reakcie za použitia techník, ako je relaxačný tréning, iné zmýšľanie o situáciách (kognitívna reštrukturalizácia)

Lieky

Rôzne typy liekov môžu pomôcť pri liečbe intermitentnej explozívnej poruchy. Tieto lieky môžu obsahovať niektoré antidepresíva (najmä selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu), antikonvulzívne stabilizátory nálady alebo iné lieky v prípade potreby.

Naposledy zmenené 21/03/2016

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email