Intramusculárne podanie lieku

V zdravotníctve sa využíva viacero možnosti ako vpraviť liek do organizmu. Jednou z najúčinnejších možnosti je práve intramusculárny spôsob, čo je spôsob vpravenia lieku priamo do svalu.

Podávanie i.m.
Roztok ( olejový )
Suspenzia
Emulzia
Objem 1 - 20 ml
Nástup účinku - 5-10 minút

Výhody i.m. podania lieku

Rýchlosť vstrebania lieku je rýchlejší ako pri subkutánnej injekcii, pretože krvné zásobenie svalov je väčšia
Svaly zvyčajne môžu prijať väčšie množstvo tekutiny bez pocitu diskomfortu ako podkožného tkaniva. ( Toto kolíše v závislosti na svalovej hmote a kondíciu pacienta )
Lieky, ktoré dráždia podkožného tkaniva môžeme bezpečne podať vnútrosvalovo

Miesta aplikácie i.m.

-k aplikácii i.m. injekcie môžeme využívať iba zdravé svaly
-pri opakovaných aplikáciách im je nutné striedať miesta vpichu!

Miesta aplikácie i.m.

DORZOGLUTEÁLNE  MIESTO
VENTROGLUTEÁLNÍ MIESTO
Deltový sval – deltoidnej časti
OBLASŤ musculus   RECTUS femoris
Oblasti vonkajšieho stehenného svalu - musculus Vastus lateralis

DORZOGLUTEÁLNE  MIESTO

Veľký sedací sval - musculus gluteus maximus, toto miesto tvoria veľké sedacie svaly môžeme ho využívať u dospelých a detí s dobre vyvinutými sedacími svalmi.Tieto svaly sa vyvíjajú chôdzou, preto by sa táto lokalita nemala využívať na injekcie u detí do 3 rokov. Miesto vpichu musíme dobre zvážiť, aby sme nenapichli sedací nerv (nervus sedacie), väčší cievu alebo kosť. 

Postup vyhľadania miesta vpichu – 1.

Vyhmatáme si horný  zadný tŕň bedrovej a vedieme myslenú  čiaru k veľkému chocholík stehennej kosti (trochanteri major), táto čiara prebieha rovnobežne so sedacím nervom, zvonka od neho.
Vhodné miesto pre vpich injekcie je potom bokom od tejto čiary v hornej tretine. Vyhmatnutiu je dôležité, pretože keď určíme miesto vpichu len vizuálne, môžeme aplikovať injekciu príliš nízko.

Postup vyhľadania miesta vpichu – 2.

Polovicu zadnej časti (zadku)  si myslenou čiarou rozdelíme na 4 časti. Vertikálna čiara spája hrebeň bedrovej kosti s gluteálnej ryhou. Horizontálne čiara spája stredné gluteálnej ryhu s bočnou stranou zadok.
Pomocou nej určíme horný vonkajší kvadrant.
Vyhmatáme hrebeň bedrovej kosti ako presvedčiť, že zvolené miesto je dostatočne vysoko

Poloha pacienta / klienta

-leží na bruchu a palce nôh smerujú k sebe
-leží na boku s hornou nohou pokrčenou v bedrách a v kolene a položenú cez spodnú nohu
-obe tieto polohy umožňujú uvoľnenie sedacích svalov

VENTROGLUTEÁLNE  MIESTO

-stredný sedací sval (musculus gluteus medius) toto miesto sa uprednostňuje pre podávanie i.m. injekcií, pretože tu neprebiehajú žiadne väčšie nervy, alebo cievy a je tu menej podkožného tuku než na zadku. Navyše je toto miesto uložené ďalej od konečníka, ako možného zdroja infekcie - toto je potrebné zvážiť najmä u inkontinentných chorých au dojčiat.
-miesto je vhodné najmä pre nechodiacich  pacientov, ktorí môžu mať dorzogluteálne svaly atrofovane.

Aplikujeme sem iba 2 ml roztoku

Postup vyhľadania miesta vpichu

-Zápästie ruky položíme na veľký trochanteri a prsty smerujú nahor k hlave. Pre ľavú stranu použijeme pravú ruku a pre pravú stranu použijeme ľavú ruku.
-Ukazovák položíme na prednej hornej tŕň bedrovej kosti, natiahnutý prostredník sa oddiali smerom k chrbtu a nahmátneme hrebeň bedrovej kosti a zatlačíme pod ním.
-Trojuholník, ktorý vytvára ukazovák, hrebeň bedrovej kosti a sprostredkovateľ je miestom pre vpich injekcie.
-Poloha - leží na boku s hornou nohou pokrčenou v bedrách a v kolene a položenú cez spodnú končatinu.

Oblasti vonkajšieho stehenného svalu - musculus Vastus lateralis

Tento sval je obyčajne veľký a dobre vyvinutý u dospelých aj u detí. Odporúča sa ako miesto voľby pre malé deti, pretože tu nie sú väčšie nervy ani cievy. Sval sa nachádza na prednej bočnej strane stehna.

Postup vyhľadanie miesta vpichu:

Najvhodnejšie miesto pre vpich je stredná tretina svalu - oblasť medzi veľkým trochanteri stehennej kosti a vonkajším hrboľom (condylus lateralis) stehnovej kosti.
Zaujatie polohy - ležať na chrbte alebo sedieť

OBLASŤ musculus RECTUS femoris

Priamy sval stehna patrí do skupiny svalov štvorhlavého stehenného svalu, nachádza sa na prednej strane stehna. Toto miesto je vhodné využívať u detí i dospelých ak sú ostatné miesta kontraindikovaná.
Najväčšou výhodou je jeho ľahká prístupnosť, najmä ak si pacient aplikuje injekcie sám.
Hlavnou nevýhodou tohto miesta je, že aplikácia injekcie je pomerne bolestivá.
Postup vyhľadanie miesta vpichu - Miesto pre vpich je stredná tretina svalu - oblasť medzi tŕňom lopaty bedrovej kosti a jabĺčkom

OBLASŤ musculus RECTUS femoris
Poloha - leží na chrbte, sedí

Deltový sval

Deltový sval leží na bočnej strane hornej časti ramena.
Na i.m. injekcie sa u nás často nevyužíva, pretože je svalom relatívne malým av blízkosti prebieha pleteň nervov a ciev.
Postup vyhľadanie miesta vpichu- 4 prsty položíme krížom cez sval, prvý prst leží na nadpažku, miesto leží na šírku 3 prstov.

Pomôcky pre i.m.

Injekčná striekačka podľa ordinovaného množstvo lieku
Injekčná ihla dlhá 5-7 cm, ostrá, dlho zrezané, priesvit asi 1 mm
Ihla na nasávanie
Štvorčeky buničiny k dezinfekcii kože
Dezinfekčný roztok
Ordinovaný liek
Emitní miska

Intervencie pri aplikácii i.m. injekcia

- priprav liek k aplikácii

- over si totožnosť klienta

- informuj klienta o výkone

- posúďte miesto vpichu u klienta (začervenanie, edém, hematóm)

- pomôž zaujať polohu klientovi

- lokalizujte miesto vpichu vydezinfikujte miesto aspoň 8x8 cm

- aplikuj liek

- Komunikujte s klientom

- sleduj nežiaduce účinky podaného lieku

- urob záznam o aplikácii

Postup pri i. m. injekcii

-zvolené miesto vydezinfikovať  8x8 cm
-dezinfekciu necháme zaschnúť
-odstrániť  ochranný kryt z ihly - pozor na kontamináciu ihly

Tzv. technika vzduchového uzáveru (vzduchové bubliny) - zo striekačky vytlačíme prebytočný vzduch, ponecháme asi 0,2 ml vzduchu - to zabráni úniku lieku do citlivej podkožného tkaniva - liek sa pri vpichu nedostane do kontaktu s koncom ihly, pri obrátení striekačky ihlou dolu, vzduchová bublina "prepláva" k vnútornému koncu - piestu a potom injektovaná za liekom "vyčistí" ihlu od lieku.

V dominantnej ruke držíme striekačku medzi palcom a ukazovákom kolmo nadol (ako písacie pero) k miestu vpichu, pričom prostredníkom pridržujeme kónus ihly.

Nedominantnou rukou napneme kožu (spevňuje to kožu a uľahčuje vpich)

Postup pri i. m. injekcii

Rýchlym pohybom prepichneme kožu pod uhlom 90 º a zasunieme ihlu hlboko do svalu (rýchly pohyb zmierňuje bolesť pri vpichu) u detí a kachektických chorých vytvárame kožnú riasu a ihlu vedieme pod uhlom 60 º

Prehmatáme si tak, že valec striekačky držíme nedominantnou rukou a ruku dominantnú presunieme na koniec piestu a aspiruje  → ak sa v striekačke objaví krv, vytiahneme ihlu, spolu so striekačkou odložíme do odpadu a pripravíme si novú injekciu , ak sa krv neobjaví, môžeme liek → pomaly rovnomerne injektovať (pomalá aplikácia umožňuje, aby sa liek rozptýlil do svalu a znižuje tak nepríjemné pocity klienta)

Po aplikácii na miesto vpichu priložíme suchý štvorček buničiny a miesto ľahko premasírujeme počas aplikácie sledujeme celkový stav klienta
Vykonáme záznam o aplikácii injekcie

Upratáme použité pomôcky

Naposledy zmenené 08/08/2014

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email