Nutkavé sexuálne správanie

Nutkavé sexuálne správanie, niekedy nazývané ako hypersexualita, hypersexuálna porucha, nymfománia alebo sexuálna závislosť, je stav kedy je človek posadnutý sexuálnymi myšlienkami, pocitmi a správaním, ktoré ovplyvňuje zdravie, prácu, vzťahy, alebo iné časti života.

Nutkavé sexuálne správanie môže zahŕňať normálny príjemný sexuálny zážitok, ktorý sa stane posadnutosťou. Alebo tiež fantázie, či činnosti mimo hraníc kultúrnych, právnych alebo morálnych.

Neliečené nutkavé sexuálne správanie môže poškodiť sebavedomie, vzťahy, kariéru, ale aj ostatných ľudí v okolí. Pomocou liečby a svojpomoci sa dá toto správanie, či pocity a túžby udržať na úzde.

Nutkavé sexuálne správanie sa môže skladať z všeobecne prijateľných sexuálnych aktov posunutých do extrému. Toto správanie sa stáva problémom, keď sa stane posadnutosťou a začína narúšať alebo škodiť človeku a ľuďom v jeho okolí.

Iné nutkavé sexuálne správanie, ktoré je mimo hranice všeobecne prijímaného správania, známe ako parafília. Parafília je porucha voľby sexuálneho objektu.

Príznaky nutkavého sexuálneho správania sa líšia v type a závažnosti. Niektoré príznaky, ktoré môžu byť zaradené ku kompulzívnemu sexuálnemu správaniu:

 1. Sexuálne impulzy sú intenzívne a človek má pocit, ako keby boli mimo jeho kontrolu.
 2. Aj keď má človek pocit, že riadi určité sexuálne správanie, môže alebo nemusí nájsť aktivitu so zdrojom potešenia alebo uspokojenia.
 3. Človek môže použiť nutkavé sexuálne správanie, ako únik z ďalších problémov, ako je osamelosť, depresia, úzkosť alebo stres.
 4. Človek pokračuje v rizikovom sexuálnom správaní aj cez možné vážne následky, ako je možnosť infikovania seba samého, alebo infikovania partnera sexuálne prenosnou infekciou, straty dôležitých vzťahov, problémov v práci, alebo právne problémy.
 5. Má problémy s nadväzovaním a udržiavaním emocionálnej blízkosti.

Kedy navštíviť lekára?

Ak má človek pocit, že stratil kontrolu nad svojím sexuálnym správaním, a to najmä ak jeho správanie spôsobuje problémy jemu samému, alebo ostatným ľuďom mal by vyhľadať odbornú pomoc. Nutkavé sexuálne správanie má tendenciu byť viac intenzívne a ťažšie kontrolovateľné v priebehu. Snaha len silou vôle odolať sexuálnemu nutkaniu nemusí uspieť, pretože nutkanie môže byť veľmi silné. 

Tu sú niektoré otázky, ktoré by sa mal spýtať človek sám seba, ak má podozrenie na takéto správanie.

 1. Môžem ovládať svoje sexuálne impulzy?
 2. Ovplyvňuje negatívne moje sexuálne správanie môj vzťah, moju prácu, alebo iné sféry a oblasti môjho života?
 3. Je sex stále v mojej mysli, aj keď naň nechcem myslieť?
 4. Snažím sa skryť svoje sexuálne správanie?

Je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak:

 1. Je podozrenie, že môže dôjsť k nekontrolovateľnému sexuálnemu správaniu.
 2. Človek trpí bipolárnou poruchou, alebo inými problémami s impulzným ovládaním, a má pocit, že jeho sexuálne správanie skĺzava mimo kontrolu.
 3. Má samovražedné myšlienky.

Príčiny nutkavého sexuálneho správania môžu zahŕňať:

 1. Nerovnováha prírodných chemických látok v mozgu. Vysoké hladiny niektorých chemických látok v mozgu (neurotransmitery, ako je serotonín), dopamín a noradrenalín, môže spôsobiť spomínané poruchy v sexuálnom správaní.
 2. Hladina pohlavných hormónov. Androgény sú pohlavné hormóny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v u oboch pohlaví. Hoci androgény zohrávajú dôležitú úlohu v sexuálnej túžbe, nie je jasné, ako presne súvisia s nutkavým sexuálnym správaním.
 3. Podmienky, ktoré majú vplyv na mozog. Niektoré choroby alebo zdravotné problémy, môžu spôsobiť poškodenie častí mozgu, ktoré ovplyvňujú sexuálne správanie.
 4. Zmeny dráh v mozgu. V priebehu času môže dôjsť k zmenám nervových obvodov mozgu, čo je sieť nervov, ktoré umožňuje mozgovým bunkám komunikovať medzi sebou. Tieto zmeny môžu vyvolať rôzne reakcie.

Nutkavé sexuálne správanie sa môže vyvinúť u mužov i žien, aj keď častejšia sa vyskytuje u mužov. Môže tiež postihnúť kohokoľvek bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, či už heterosexuála, homosexuála alebo bisexuála.

Nutkavé sexuálne správanie sa často vyskytuje u ľudí, ktorí:

 1. Nadmerné užívajú alkohol, alebo majú problémy s drogami
 2. Majú iné psychické stavy, ako sú napríklad poruchy nálady, impulzívne poruchy, alebo problém v oblasti duševného zdravia, ako je závislosť na hazardných hrách
 3. Už v minulosti mali problém s fyzickým, alebo sexuálnym zneužívaním

K dispozícii je široká škála sexuálnych aktivít, ktoré môžu byť varovnými príznakmi nutkavého sexuálneho správania. Príklady zahŕňajú:

 1. Viac sexuálnych partnerov alebo mimomanželské pomery
 2. Sex s anonymnými partnermi alebo prostitútkami
 3. Vyhýbanie sa emočnej angažovanosti v sexuálnych vzťahoch
 4. Použitie komerčného sexu po telefóne pre potešenie
 5. Návšteva sexuálne explicitných internetových stránok
 6. Nadmerná masturbácia
 7. Častá pomoc pornografických materiálov
 8. Účasť na masochistických či sadistických akciách
 9. Exhibicionizmus
 10. Fixácia na nedosiahnuteľného partnera

Nutkavé sexuálne správanie môže mať mnoho negatívnych dôsledkov, ktoré ovplyvňujú človeka aj ľudí v jeho okolí. Človek s takýmto problémom môže:

 1. Zápasiť s pocitmi viny, hanbou a nízkym sebavedomím
 2. Rozvíjať ďalšie psychické poruchy, ako sú depresie, extrémny stres a úzkosť
 3. Zanedbávať svojho partnera a rodinu, čo môže viesť až k zničeniu zmysluplných vzťahov
 4. Hromadiť finančné dlhy z dôvodu kupovania pornografie a platenia sexuálnych služieb
 5. Infikovať sa HIV, hepatitídou alebo inými sexuálne prenosnými infekciami, alebo odovzdať sexuálne prenosnú infekciu na niekoho iného
 6. Začať užívať návykové látky, ako sú drogy alebo alkohol
 7. Byť trestne stíhaný za sexuálne trestné činy
 8. Stratiť zameranie alebo sa zapojiť do sexuálnej aktivity pri práci a riskovať tak zamestnanie
 9. Spôsobiť nechcené tehotenstvo a jeho následky

Diagnostika sexuálneho správania ako parafília

Sexuálna deviácia je správanie, ktoré je všeobecne považované za škodlivé alebo spoločensky neprijateľné, či nezákonné. Diagnostické kategórie pre parafíliu:

Exhibicionizmus, sexuálne vzbudzujúce fantázie, sexuálne nutkanie alebo správanie zahŕňajúce expozíciu genitálii na nič netušiacich cudzích ľudí.
Fetišizmus, sexuálne vzbudzujúce fantázie, sexuálne nutkanie alebo správanie zahŕňajúce použitie predmetov nejakého druhu, ako je dámske spodné prádlo.
Frotérizmus, sexuálne nutkanie alebo správanie zahŕňajúce dotýkanie sa a trenie proti cudzej osobe.
Pedofília, sexuálne vzrušujúce fantázie, sexuálne nutkanie alebo správanie zahŕňajúce sexuálne aktivity s dieťaťom alebo deťmi.
Sexuálny masochizmus, sexuálne vzrušujúce fantázie, alebo správanie zahŕňajúce poníženie, bitie, alebo iná forma pri ktorej človek trpí.
Sexuálny sadizmus, sexuálne vzbudzujúce fantázie, sexuálne nutkanie alebo správanie zahŕňajúce úkony, v ktorých je zahrnuté psychické alebo fyzické utrpenie, vrátane poníženia obete, čo je pre sexuálny objekt sexuálne vzrušujúce.
Transvestita, sexuálne vzrušujúce fantázie, sexuálne nutkanie alebo správanie zahŕňajúce prezliekanie heterosexuálneho muža za ženu. Človek s diagnózou transvestita môže mať tiež rodovú dysfóriu - ťažkosti s rodovou rolou alebo identitou.
Voyeurizmus, sexuálne vzbudzujúce fantázie, sexuálne nutkanie alebo správanie zahŕňajúce akt pozorovania nič netušiaciej osoby, ktorá je nahá, v procese vyzliekania, alebo zapojenia sa do sexuálnej aktivity.

Ďalšie, sexuálne vzrušujúce fantázie, ktoré nespĺňajú kritériá pre niektorú z konkrétnych kategórií: Príklady zahŕňajú sexuálne správanie zahŕňajúce obscénne telefonáty (telefónna scatologia), posadnutosť na mŕtvych telách (nekrofília), výhradné zameranie na časti tela (partializmus), zvieratá (zoofília), výkaly (koprofília), klystíry (klismafília) a moč (urofília)

Psychoterapia

Niektoré formy psychoterapie môže pomôcť prekonať nutkavé sexuálne správanie. Medzi ne patria:

Psychodynamická psychoterapia. Táto forma psychoterapie sa zameriava na zvýšenie povedomia o nevedomých myšlienkach a správaní, rozvíja nové poznatky a motiváciu na riešenie konfliktov.
Kognitívno-behaviorálna terapia. Táto forma terapie pomáha identifikovať nezdravé, negatívne presvedčenie a správanie, a nahradiť ich zdravými, pozitívnymi.
Skupinová terapia. Ľudia sa pravidelne stretávajú so skupinou pod vedením duševné zdravého profesionála, pričom skúmajú svoje emócie a vzťahy.
Rodinná terapia, alebo manželské poradenstvo. Nutkavé sexuálne správanie ovplyvňuje celú rodinu, takže je často užitočné zapojiť svojho partnera alebo deti do spoločných terapeutických sedení.

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email