Makrosomia plodu - veľké dieťa

Fetálna makrosomia je termín používaný na opis novorodenca, ktorý je podstatne väčší, než je priemer.

Dieťa s diagnózou makrosomie plodu má pôrodnú hmotnosť viac ako 4000 g, bez ohľadu na jeho gestačný vek. Približne 9 percent narodených detí na celom svete váži viac ako 4000 g. Riziká spojené s fetálnou makrosomiou sa výrazne zvyšujú, keď pôrodná hmotnosť dieťaťa je viac ako 4500 g. Vaginálny pôrod pri tejto diagnóze je ťažký a nieje vylúčené riziko poranenia dieťaťa počas pôrodu. Fetálna makrosomia tiež kladie na dieťa zvýšené riziko zdravotných problémov po pôrode.

Fetálnu makrosomiu je ťažké odhaliť a diagnostikovať počas tehotenstva. Možné príznaky a symptómy zahŕňajú:

Veľkosť fundu. Počas prenatálnej návštevy, môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmerať výšku fundu, čiže vzdialenosť od hornej časti maternice po lonovú kosť. Veľkosť fundu, ktorá meria viac, než sa očakávalo môže byť príznakom fetálnej makrosomie.

Nadmerný objem plodovej vody (polyhydramnios). Príliš veľa plodovej vody - tekutina, ktorá obklopuje a chráni dieťa počas tehotenstva, môže byť známkou toho, že dieťa je väčšie, než je priemer. Množstvo plodovej vody odráža tvorbu moču dieťaťa, a väčšie dieťa produkuje viac moču.

Fetálna makrosomia sa zvyčajne vyvíja, keď dieťa dostáva príliš veľa živín. To môže byť spôsobené genetickými faktormi, ako aj materskými podmienkami, ako je obezita alebo diabetes. Zriedka sa môže aj u dieťaťa objaviť zdravotný stav, ktorý urýchľuje rast plodu.
V niektorých prípadoch nieje jasné čo spôsobuje väčšiu pôrodnú hmotnosť, ako je priemer. 

Mnoho faktorov môže zvýšiť riziko fetálnej makrosomie, z nich sú niektoré modifikovateľné, niektoré nie.

Napríklad:

Materský diabetes. Ak má matka diabetes pred tehotenstvom (pre-gestačný diabetes), alebo ochorie diabetom počas tehotenstva (gestačný diabetes), fetálna makrosomia je viac pravdepodobná. 

Fetálna makrosomia plodu u predošlého dieťaťa. Ak už predtým matka porodila dieťa s touto diagnózou, u ďalšieho dieťaťa je zvýšené riziko tejto zdravotnej komplikácie. Taktiež, ak matka samá vážila pri narodení viac, ako 4000 g, je tu predpoklad, že aj jej dieťaťa bude veľké.

Materská obezita. Fetálna makrosomia je viac pravdepodobná u obéznych matiek.

Nadmerný prírastok hmotnosti v priebehu tehotenstva zvyšuje riziko plodovej makrosomie.

Predchádzajúce tehotenstvo, Riziko plodovej makrosomie sa zvyšuje s každým tehotenstvom. Až do piateho tehotenstva, priemerná pôrodná hmotnosť pre každé nasledujúce tehotenstvo sa obvykle zvyšuje asi o 120 g.

Chlapec. Chlapci obvykle vážia o niečo viac ako dievčatá.

Ak sa dieťa nepýta na svet dlhšie, ako dva týždne po termíne pôrodu, zvyšuje sa aj riziko makrosomie plodu.

Vek matky. Ženy staršie ako 35 majú väčšiu pravdepodobnosť, že ich dieťa bude väčšie.

Fetálna makrosomia je viac pravdepodobná pri diagnóze materskej cukrovka, obezite, alebo nadmernom priberaní na váhe počas tehotenstva. Pokiaľ tieto rizikové faktory nie sú prítomné a je podozrenie na fetálnu makrosomiu je možné, že dieťa môže mať vzácny zdravotný stav, ktorý ovplyvňuje rast plodu. Lekár môže odporučiť prenatálne diagnostické testy a možno aj návštevu u genetického poradcu, v závislosti na výsledkoch testov.

Fetálna makrosomia predstavuje zdravotné riziká pre matku aj dieťa, a to ako v priebehu tehotenstva tak aj po pôrode.

Materské riziká

Možné materské komplikácie môžu zahŕňať:

Problémy pri pôrode. Fetálna makrosomia môže spôsobiť zakliesnenie dieťaťa v pôrodnom kanáli, spôsobenie pôrodných poranení, alebo vyžadovanie použitia klieští alebo vákuového zariadenia počas pôrodu (operatívny vaginálny pôrod).Niekedy je potrebný cisársky rez.

Tržné rany na genitáliách. Počas pôrodu, môže spôsobiť dieťa poranenia pôrodného kanálu, ako je napríklad roztrhnutie vaginálneho tkaniva a svalov medzi pošvou a konečníkom (perineálne svaly).

Krvácanie po pôrode. Veľké dieťa zvyšuje riziko, poškodenia svalov maternice (maternicová atónia). To môže viesť k potenciálne závažnému krvácaniu po pôrode.

Ruptúra ​​maternice. V prípade predchádzajúceho cisárskeho rezu alebo veľkej operácie maternice, sa zvyšuje riziko ruptúry maternice, čo je vzácna, ale závažná komplikácia, pri ktorej rana maternice krváca.

Detské riziká

Možné komplikácie makrosomie plodu môžu zahŕňať:

Vyššiu než normálnu hladinu cukru v krvi. Dieťa s touto diagnózou má zvýšenú pravdepodobnosť, že sa narodí s vyššou hladinou cukru v krvi (porucha glukózovej tolerancie).

Detská obezita. Výskumy ukazujú, že riziko detskej obezity sa zvyšuje so zvýšenou pôrodnou hmotnosťou.

Metabolický syndróm. Metabolický syndróm je zhluk podmienok, ako zvýšený krvný tlak, vysoká hladina cukru v krvi, nadbytok telesného tuku okolo pása alebo abnormálne hladiny cholesterolu v krvi. Spolu s týmito príznakmi sa spoločne vyskytuje zvýšené riziko ochorenia srdca, mŕtvice a cukrovky. 

Share this article

About Author

verban
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email