verban

verban

Placenta accreta je vážny tehotenský stav, ktorý nastane, keď krvné cievy a ďalšie časti placenty vrastú príliš hlboko do steny maternice. Jedná sa teda a prílišnú fixáciu časti, alebo aj celej placenty k stene maternice.

Sinus pilonidalis spôsobuje vytvorenie cysty na koži, ktorá zvyčajne obsahuje chlpy a pleťové nečistoty. Sinus pilonidalis sa takmer vždy nachádza v blízkosti kostrče v hornej časti štrbiny zadku.

Fenylketonúria, tiež známa ako Föllingova choroba alebo fenylketonurická oligofrénia je zriedkavá dedičná porucha, ktorá spôsobuje hromadenie aminokyseliny fenylalanín v tele. Je spôsobená defektom v géne, ktorý prispieva k tvorbe enzýmu potrebného k rozkladu fenylalanínu.

Antisociálna porucha osobnosti je druh chronického duševného stavu, v ktorom spôsob akým daná osoba myslí, vníma situácie a vzťahy s ostatnými sú dysfunkčné až deštruktívne. Ľudia s antisociálnou poruchou osobnosti zvyčajne nemajú žiadny odhad na to, čo je správne a čo zlé a často ignorujú práva, priania a pocity druhých.

Kortikálna atrofia je zriedkavé, degeneratívne ochorenie mozgu a poruchy nervového systému (neurologický stav), ktoré má za následok postupne klesajúci stav videnia.

Schizoidná porucha osobnosti je neobvyklý stav, v ktorom sa ľudia vyhýbajú spoločenským aktivitám a dôsledne sa vyhýbajú celkovej interakcii s ostatnými ľuďmi. Postihuje viac mužov ako žien. Človek, ktorý má schizoidnú poruchu osobnosti, môže byť vnímaný ako samotár. Takýto človek nemusí pociťovať túžbu vytvárať úzke osobné vzťahy.

Kosáčikovitá anémia je zdedená forma anémie - ochorenie, pri ktorom dochádza k nedostatku zdravých červených krviniek, čo spôsobuje nedostatočné okysličenie orgánov a tkanív po celom tele.

Aspergilóza je infekcia spôsobená typom plesni. Táto infekcia má zvyčajne vplyv na dýchací systém, ale jej príznaky a závažnosť sa veľmi líšia. Zárodky plesne, ktorá spúšťa chorobu, známe ako aspergily sa nachádzajú takmer všade, vo vzduchu, vode, pôde, či stavebných materiáloch. Väčšina kmeňov tejto plesni sú neškodné, ale málo z nich môže spôsobiť vážne ochorenie, hlavne u ľudí s oslabeným imunitným systémom, základným ochorením pľúc alebo astmou vdýchnu ich výtrusy.

Tularémia je zriedkavé infekčné ochorenie, ktoré typicky napáda kožu, oči, lymfatické uzliny a pľúca. Tularémia je tiež známa ako králičia, alebo jelenia horúčka a spôsobuje ju baktéria Francisella tularensis.

Amyloidóza je zriedkavé ochorenie, ktoré nastane, keď sa látka zvaná amyloid hromadí v orgánoch. Amyloid je abnormálny proteín, ktorý sa zvyčajne tvorí v kostnej dreni, a môže byť uložený v akomkoľvek tkanive alebo orgáne.

Strana 3 z 125

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email