(48)

Fetálny alkoholový syndróm u detí

Fetálny alkoholový syndróm je ochorenie u dieťaťa, ktoré vyplýva z expozície alkoholu počas tehotenstva matky. Fetálny alkoholový syndróm spôsobuje poškodenie mozgu a problémy rastu. Problémy spôsobené fetálnym alkoholovým syndrómom sa u každého dieťaťa líšia, ale chyby spôsobené syndrómom sú nezvratné.

Mimomaternicové tehotenstvo

Tehotenstvo začína oplodneným vajíčkom. Za normálnych okolností sa oplodnené vajíčko viaže k výstelke maternice, avšak pri mimomaternicovom tehotenstve sa oplodnené vajíčko umiestni niekde mimo maternice.

Embólia plodovej vody

Embólia plodovej vody je zriedkavý, ale závažný stav, ktorý nastane, keď sa do plodovej vody - tekutina, ktorá obklopuje dieťa v maternici počas tehotenstva, dostanú materiály, ako sú napríklad vlasy do krvného obehu matky.

Prípady uprednostňovania kariéry pred založením rodiny je známy fenomén dnešnej doby, avšak stále väčší počet lekárov a gynekológov sa obáva možného rizika, ktoré je spojené s nárastom veku budúcich mamičiek. Z dôvodu vzostupu počtu žien, ktoré majú deti po dosiahnutí veku 35 rokov, lekári sa stále viac zamýšľajú nad otázkami možných rizík, ako sprievodného javu, ktorý súvisí s vyšším vekom matiek.

Snažíte sa otehotnieť, ale nedarí sa Vám to, najlepšou radou je prestať sa tak snažiť. Samozrejme nie úplne, len na to prestaňte tlačiť psychicky, tým že na to nebudete myslieť stále dookola znížite hladinu stresu, čo je základom úspechu. Nová štúdia zameraná na ľudskú reprodukciu totiž naznačuje, že stres  môže mať na počatie vážny dopad a šance na otehotnenie rapídne klesajú. 

Vývin dieťaťa po narodení

Hlavné vývinové obdobia človeka po narodení sú: 1. novorodenecké obdobie, 2. dojčenské obdobie, 3. batolivé obdobie (obdobie mladšieho predškolského veku), 4. obdobie predškolského veku, 5. obdobie mladšieho školského veku, 6. obdobie staršieho školského veku, 7. obdobie dospelosti – a) dorastové obdobie, b) obdobie plnej dospelosti, c) obdobie zrelosti, d) obdobie stredného veku, 8. starecké obdobie.

Vývin plodu pred narodením

Vývin pred narodením – prenatálny vývin – sa rozdeľuje na dve obdobia. Prvé obdobie, nazývané zárodčné (embryonálne), začína oplodnením a trvá prvé dva mesiace. Druhé obdobie, plodové (fetálne), začína od tretieho mesiaca a trvá do desiateho lunárneho mesiaca (po28 dní), čo je celkom 280 ± 14 dní.

Riziká neplodnosti žien a mužov

Čo zvyšuje riziko mužskej neplodnosti?

Mužskú spermiu môže zmeniť jeho celkový zdravotný stav a životný štýl. Medzi niektoré veci, ktoré môžu mať za následok znižovanie počtu spermií a ich zdravotnej kondície, či tvaru patria:

Potrat

 

Potrat je stav, kedy sa preruší tehotenstvo a z nejakého dôvodu, či už z rozhodnutia rodiča, alebo spontánne sa ukončí ďalšie prežívanie plodu.

Neplodnosť

 

Neplodnosť znamená, neschopnosť otehotnieť ani po jednom roku snaženia, alebo šesť mesiacov u žien vo veku 35 rokov a starších. 

Strana 2 z 4

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email