Pseudobulbar je stav, ktorý je charakterizovaný epizódami náhleho neovládateľného a neprimeraného smiechu, alebo plaču. Pseudobulbar sa zvyčajne vyskytuje u ľudí s určitými neurologickými ochoreniami, alebo zraneniami, ktoré mohli ovplyvniť spôsob, akým mozog riadi emócie.

Porucha kontroly impulzov

Porucha kontroly impulzov zahŕňa opakujúce sa, náhle epizódy impulzívneho, agresívneho, násilného správania, alebo slovných výbuchov, počas ktorých človek reaguje hrubo v pomere k danej situácii. Agresívni vodiči, domáce násilie, hádzanie, alebo rozbíjanie predmetov, či iné záchvaty hnevu môžu byť príznakmi poruchy kontroly impulzov.

Antisociálna porucha osobnosti

Antisociálna porucha osobnosti je druh chronického duševného stavu, v ktorom spôsob akým daná osoba myslí, vníma situácie a vzťahy s ostatnými sú dysfunkčné až deštruktívne. Ľudia s antisociálnou poruchou osobnosti zvyčajne nemajú žiadny odhad na to, čo je správne a čo zlé a často ignorujú práva, priania a pocity druhých.

Schizoidná porucha osobnosti

Schizoidná porucha osobnosti je neobvyklý stav, v ktorom sa ľudia vyhýbajú spoločenským aktivitám a dôsledne sa vyhýbajú celkovej interakcii s ostatnými ľuďmi. Postihuje viac mužov ako žien. Človek, ktorý má schizoidnú poruchu osobnosti, môže byť vnímaný ako samotár. Takýto človek nemusí pociťovať túžbu vytvárať úzke osobné vzťahy.

Detská schizofrénia

Detská schizofrénia je závažné ochorenie mozgu, v ktorom deti interpretujú realitu abnormálne. Schizofrénia zahŕňa rad problémov, ako poznávacie problémy, problémy so správaním, alebo emocionálne poruchy. Schizofrénia môže viesť ku kombinácii halucinácie, bludov a neusporiadanému mysleniu a správaniu. Príznaky sa môžu líšiť, ale odrážajú zhoršenú schopnosť fungovať.

Delírium

Delírium je vážna porucha duševných schopností, ktorá vedie k zmätenému mysleniu a zníženému povedomiu o okolitom prostredí. Začiatok delíria je zvyčajne rýchly, už v priebehu niekoľkých hodín alebo niekoľkých dní.

Cyklotýmia

Cyklotýmia, tiež známa ako cyklotymná porucha, je vzácna porucha nálady. Cyklotýmia spôsobuje emočné vzostupy a pády, ale nie sú tak extrémne ako v prípade bipolárnej poruchy.

Konverzná porucha

Konverzná porucha, nazývaná aj funkčná neurologická porucha je stav, v ktorom sa psychická záťaž prejavuje fyzikálnymi spôsobmi. Tento stav bol popísaný ako zdravotný problém, ktorý začína ako duševná alebo citová kríze spôsobená desivým alebo stresujúcim incidentom nejakého druhu, ktorý sa prevedie na fyzický problém.

Detská dezintegračná porucha

Detská dezintegračná porucha je veľmi zriedkavé ochorenie, pri ktorej sa deti vyvíjajú normálne až do najmenej dvoch rokov veku, ale potom u nich dochádza k demonštrovaniu ťažkej ​​straty sociálnych, komunikačných a ďalších zručností, ktoré doposiaľ nadobudli.

Telesná dysmorfická porucha

Telesná dysmorfická porucha je typ chronického duševného ochorenia, v ktorom človek nemôžete prestať myslieť na chyby v jeho vzhľade. Táto predstava o jeho vzhľade je často len jeho vlastnou prehnanou predstavou, no pre samotného človeka sa jeho vlastný vzhľad môže zdať až natoľko hanebný, že si neželá byť videný kýmkoľvek.

Strana 1 z 6

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email