Ešte možno celkom nedávno stačil letmý pohľad na partnera, a prepadla vás neovládateľná chuť na sex, a teraz je to skoro o prehováraní aby ste mali sex aspoň občas? Prečo ženy v dlhodobých vzťahoch strácajú záujem o sex? Toto sú najčastejšie dôvody.

Frigidita

Ak hovoríme o frigidite, popisujeme poruchy ženskej sexuality. Tieto poruchy sa tykajú rôznych oblasti sexuálnej aktivity žien, ako sexuálna túžba, vzrušenie, dosahovanie orgazmu, či fyzická bolestivosť pri pohlavnom styku. Frigidita nie je z ďaleka zriedkavá, pretože sa udáva že v určitom veku, alebo období života sa minimálne prechodne prejaví u väčšiny žien.

Sexuálna náklonnosť a orientácia

Sexuálna orientáciu si človek nevyberá, a tak k nej treba aj pristupovať. Sexuálna orientácia je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej osobnosti, ktorá sa počas celého života jednotlivca nemení a zahŕňa pohlavie, sexuálnu identitu, rolu, správanie, túžby, názory, postoje, hodnoty. Je ovplyvňovaná biologickými, psychologickými, sociálnymi, ale aj právnymi, ekonomickými, etickými, historickými, náboženskými a osobnostnými faktormi. Označuje skutočnú citovú a sexuálnu náklonnosť človeka k osobám toho istého pohlavia.

Pohlavná identita sa u každého človeka postupne tvaruje a v určitej miere sa prejaví vo forme sebavedomia, vlastných názorov a postojov, výške a tóne hlasu, verbálnych a neverbálnych prejavov. Pohlavná identita a s ňou spojené správanie ovplyvňuje pohlavie jedinca a môže sa stále rozvíjať, ale tiež degradovať, určite však nie samovoľne.

Sexuálna orientácia

Preferencia objektu eroticko - sexuálneho záujmu tiež známu ako sexuálnu orientáciu ovplývňuje viacero faktorov, ako psychologických, genetických,  tak svoju rolu zohráva aj samotná výchova a prostredie.

Sexuálne normy

Sexuálnu normu, alebo normy môžme vo všeobecnosti chápať ako konkretizáciu alebo určité vyjadrenie hodnôt určných u každého človeka v otázkach sexu a pohlavného života.

V súlade so sexuálnym správanim sa človeka môžeme hovoriť o všetkých prejavoch, ktoré majú sexuálny charakter, a ktoré vedú k nadväzovaniu vzťahov s potencionálnym sexuálnym partnerom, neskôr vo vzťahu sa mení podoba tohto správania.

Ontogenéza ľudskej sexuality

Ontogenéza ľudskej sexuality je postupný rozvoj sexuálneho života človeka od narodenia, prechodom pubertou a aktívnym sexuálnym životom až po následné upadanie sexuálnej aktivity.

Sexuálne kontaktovanie

Za každým vzťahom stojí istý typ sexuálneho kontaktovania počas ktorého si človek ujasňuje mieru priťažlivosti k objektu jeho záujmu. Toto kontaktovanie môže trvať pár sekúnd - prvý dojem, ale aj podstatne dlhší čas, čo záleží na spôsobe samotného sexuálneho kontaktovania.

Sexuálne emócie

Emócie, ktoré u človeka predchádzajú samotnej súloži, alebo naopak, ktoré človek pociťuje po sexuálnom akte sa nazývajú sexuálne emócie. Sú to pocity, ktoré nás sprevádzajú celým spektrom sexuálneho života.

Strana 3 z 4

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email