piatok, 10 apríl 2015 08:22

Poleptanie kože, očí a ústnej dutiny

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Poleptanie vznika pôsobením kyselín alebo lúhov na kožu alebo sliznicu. Nebezpečné je poleptanie oka alebo tráviaceho systému.

Príznaky:

  1. kyseliny - suché ohraničené príškvary žltohnedej až čiernej farby
  2. lúhy - vytvárajú sivasté až mazľavé príškvary

1. poranenie kože: pálivá bolesť, zmena farby pokožky

2. poranenie očí: bolesť a nemožnosť otvoriť oko, kŕč očného svalstva

3. poranenie ústnej dutiny a pier: po vypití bolesť a pálenie v ústach, pažeráku a žalúdku zmeny farby pier a okolia úst

Prvá pomoc:

- čo najskôr výdatne a najmenej 5 minút oplachovať poleptané miesto vodou, najlepšie prúdom pitnej vody. Veľké množstvo vody, najmä prúdiacej je lepšie ako neutralizačné roztoky, ktoré zvyčajne nie sú k dispozícii.

- potom opatrne odstrániť kontaminovaný odev,
- pri kyselinách - slabý roztok jedlej soli, mydlovú vodu, alkalickú minerálku,
- pri zásadach – slabý roztok octu, alebo kyseliny citrónovej,
- po oplachnutí postihnuté miesto čisto prekryť a ďalej postupovať akopri popáleninách.

- po vypití je potrebné podať malé dúšky čistej vody do celkového množstva 250 ml, nevyvolávať vracanie.
- 5T
- volať rýchlu zdravotnú pomoc 

Špecifické prípady poleptania kože

POLEPTANIE NEHASENÝM VÁPNOM:

- nehasené vápno vytvára v kombináciou s vodou vysoko leptavú látku, preto ak sú odev a koža postriekané nehaseným vápnom je potrebné odstrániť najprv odev a vápno z kože zotrieť,
- po odstránení vápna možno kožu opláchnuť vodou,

POLEPTANIE KYSELINOU SÍROVOU:

- kyselina súrová prudko reaguje s vodou, vytvára teplo a môže nastať explózia,
- najprv je potrebné polievať postihnuté miesto mydlovou vodou

FENOL:

- kyselina karbolová nie je rozpustná vo vode, je však dobré rozpustná v alkohole,
- preto je v tomto prípade dobré použitie alkoholu, ak nie je k dispozícii oplachovať vodou.

Poleptanie oka

KYSELINA ZÁSADA

- ak vnikne do oka koncentrovaný kyslý, alebo alkalický roztok, môže oku pomôcť, iba okamžitý výplach,
- oči vyplachovať iba čistou vodou.

Prvá pomoc:

- uložiť postihnutého na bok na poranenú stranu a pod poranené oko podložiť zvitok vaty, misku a pod,
- palcom ľavej ruky stiahnuť dolnú mihalnicu a ukazovákom tej istej ruky dvihnúť hornú mihalnicu,
- do rozšírenej očnej štrbiny nepretržite vlievať mierny prúd čistej vody, tak aby stekal od vnútorného kútika oka k vonkajšiemu,
- čo najrýchlejšie zabezpečiť rýchlu zdravotnú pomoc, vo výplachu pokračovať nepretržite aspoň 5-10 minút.

POLEPTANIE OKA NEHASENÝM VÁPNOM

Vápno tvorí v spojovkovom vaku príškvary.

Prvá pomoc:

- vytretie po dolnej a hornej everzii mihalnice, čím sa odstráni priškvarené vápno zo spojovkového vaku,
- potom nasleduje výplach oka,
- odstráňovanie priškváreného vápna je veľmi bolestivé, preto sa tento úkon robí vo dvojici,
- jeden záchranca udržiava hornú i dolnú everziu mihalnice a druhý rýchlejšie zotrie priškvarené vápno vreckovkou, alebo vatou.

Čítať 3411 krát
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email