štvrtok, 16 apríl 2015 08:15

Otrava hubami, liekmi, alkoholom, oxidom uhoľnatým

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Otrava je život ohrozujúci stav, ktorý nastáva po požití, alebo výchnutí toxických látok.

Otrava hubami a jedovatými rastlinami 

Prvé prejavy otravy sa dostavia od 4 do 48 hodín po požití.
Príznaky:  nevoľnosť, vracame, hnačka, bolesti brucha, pri poškodení obličiek a pečene následkom otravy poruchy vedomia.

Otrava liekmi - hypnotiká, sedatíva
Príznaky: rôzne stupne poruchy vedomia, poruchy dýchania.

Otrava antipyretikami
Príznaky: nevoľnost', vracanie, bolesti hlavy, závraty, halucinácie, kŕče, postihnutý má červenú tvár, hučí mu v ušiach, sťažené dýchanie, má poruchy termoregulácie, je dehydratovaný, v neskoršom štádiu mu zlyháva pečeň a obličky.

Otrava psychofarmakami a návykovými látkami - tieto lieky sa najčastejšie používajú pri pokusoch o samovraždu.
Príznaky: sucho v ústach, retencia moču, tzv. modročervené videnie, poruchy vedomia rôznej intenzity, rozšírené zrenice, silné kŕče, dehrentný stav. Finálne štádium - zlyhanie dýchania a srdcovej činnosti, hypotenzia.

Otrava liekmi kardiotonikami - tieto lieky užívajú hlavne starší pacienti, k otravám dochádza predávkovanim.
Príznaky: nevoľnosť, zvracanie, poruchy zraku, vedomia, srdcového rytmu.

Otrava alkoholom
Príznaky otravy alkoholom : v prvom rade sa skúša dych postihnutého, ak je cítiť alkohol v dychu, poprípade postihnutý môže vracať, alebo môže byť v bezvedomí. Začiatočné štádium je bezvedornie, pulz je rýchly a dobre hmatateľný, dýchanie je hlboké, koža na tvári je červená a vlhká. Neskoršie štádium bezvedomia : pulz je zrýchlený a slabý, dýchanie je plytké, koža na tvári je škvrnitá a suchá, zrenice sú rozšírené, oči sú podliate krvou.

Prvá pomoc: postihnutého je potrebne vyšetriť komplexne, nakoľko postihnutý môže byť zranený, napr. pri páde. Dôležitá je stabilizovaná poloha na boku, nakoľko postihnutý môže vracať, je potrebné zvážiť celkový zdravotný stav postihnutého, treba posúdiť opodstatnenosť privolania RZP, ak sú pochybnosti, je potrebné privolať RZP a prekonzultovať stav s doktorom RZP.

Pri otrave alkoholom antidotum - protilátka je podanie sladkého ovocia, medu, ktoré zrýchľujú metabolizmus alkoholu, ak je postihnutý pri vedomí, vracanie sa nevyvoláva, nepodáva sa aktívne uhlie. 

Otrava oxidom uhoľnatým (nastáva vdychovaním toxickej látky), ak sa postihnutý nachádza v zamorenorn priestore, je potrebné okamžite postihnutého dostat' preč z tohto priestoru a dopraviť na čerstvý vzduch, nezabúdať na svoju bezpečnosť. Pri tejto otrave sa najčastejšie jedná o otravu oxidom uhoľnatým, ktorý sa nachádza vo výfukových plynoch, v svietiplyne, vzniká pri čiastočnom spaľovaní palív.

Príznaky: bolesti hlavy, nevoľnosť, závraty, pocit nedostatku vzduchu, búšenie srdca, poruchy dýchania až zástava, nepravidelný pulz, ružová farba kože.

Pozor na nebezpečenstvo výbuchu pri unikajúcom plyne ( propán-bután, zemný plyn), zamorený priestor je potrebné čo najskôr opustiť. Privolanie RZP - tel. č. 155 a Hasičov 150, resp. je potrebné požiadať pri volaní na RZP o hasičov, nakoľko uniká plyn.

Prvá pomoc sa poskytuje ako pri postihnutom v bezvedomí:
Ak postihnutý požil silnú kyselinu, resp. silnú zásadu nesmie sa vyvolať vracanie, obsah žalúdka sa zriedi nasledovne : silná kyselina sa neutralizuje podaním mlieka, pričom je dôležité piť pomaly, aby sa nezaťažil žalúdok, zásada sa neutralizuje podaním citrónu. Šťava s vodou, resp. koncentrát octu s vodou v pomere 1 : 1, v oboch prípadoch, keď nie sú k dispozícii spomenuté látky podáva sa čistá voda.

Otrava organickými fosfátmi - jedná sa najmä o jedy, ktoré sa používajú na ničenie hmyzu, riziková skupina pre tento druh otravy sú deti, preto je dôležité byť opatrný pri ich používaní a skladovaní.

Príznaky: postihnutý pociťuje nevoľnosť, potí sa, má kŕčovité bolesti brucha, dýchanie môže byt' nedostatočné, cíti svalovú slabosť, má zvýšenú tvorbu slín.

Prvá pomoc : postihnutého je potrebné vyzliecť, nakoľko odev môže byť kontaminovaný jedom - použiť ochranné rukavice, ak rukavice nie sú k dispozíciu rovnako dobre poslúžia aj igelitové vrecká, postihnutú kožu dôkladne umyť vodou a mydlom stále s rukavicami. V prípade, ak bol jed požitý, vyvolať vracanie a okamžite zabezpečiť RZP.

Otrava salmonelami
Príznaky sa objavia do niekoľko hodín, resp. o jeden až dva dni po požití kontaminovanej potravy, postihnutý má hnačku, horúčku, nevoľnosť a vracanie, bolesť brucha a šok.

Otrava stafylokokmi
Prejavy sa objavia do 2 až 6 hodín po požití kontaminovanej potravy.
Príznaky: nevoľnosť a vracanie, bolesti brucha, hlavy, neskôr hnačka, šok.

Prvá pomoc - všeobecné postupy, zabezpečenie dostatočného prísunu tekutín, kľud a oddych, pri vážnom stave volanie RZP.

Ak je postihnutý v bezvedomí

zabezpečiť RZP tel. č. 155, 112, postihnutého v bezvedomí vždy komplexne vyšetriť, aj v prípade, že podávajúci pomoc si je istý otravou postihnutého, pretože iným spôsobom mohlo prísť k ďalšiemu zraneniu : napr. pri páde, poleptanie, popálenie a pod., zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest,
-neustále kontrolovať jeho stav, zabrániť prípadnej aspirácii vdýchnutiu obsahu žalúdka pri zvracaní postihnutého,
-skontrolovať okolie postihnutého kde možno nájsť škatuľky od liekov, fľašky od alkoholu, jed, prípadne list na rozlúčku, tieto látky vždy zabezpečiť a odovzdať lekárovi RZP,
-ak sa nájdu zvratky, zvyšky škodliviny, je potrebné ich vzorku zaistiť - posiela sa na toxikologické vyšetrenie,
-ak sa podarí prebrať postihnutého z bezvedomia, nikdy mu nepodávať tekutiny a nepokúšať sa vyvolať vracanie, pri vracaní hrozí aspirácia.

Postihnutý je pri vedomí - pokiaľ je postihnutý pri vedomí, zistiť čím sa otrávil, príznaky otravy.

Prvá pomoc : vždy treba zvážiť, či je potrebné vyvolať vracanie alebo nie, nakoľko hrozí tu riziko aspirácie.

Kedy nevyvolávať vracanie ?

  1. - pri požití silných kyselín, resp. zásad, pri požití umývacích prostriedkov, niektoré sú silné kyseliny, resp. zásady, pri kŕčoch hrozí aspirácia, ak postihnutý nie je pri plnom vedomí hrozí aspirácia.

Vyvolanie vracania

  1. -hltan a koreň jazyka sa mechanicky dráždi napr. prstom, alebo podaním 0,2 dcl vlažnej vody do ktorej sa pridajú cca. dve kávové lyžičky kuchynskej soli,
  2. - živočíšne uhlie dobre absorbuje toxické látky (nie pri alkohole), preto po vyvracaní sa postihnutému podáva živočíšne uhlie rozpustené vo vode : pri deťoch 1 tabletku rozpustenú v šálke vody, pre dospelých rozpustíme 4 tabletky v 1/4 1 vody,
  3. - zvratky (odobrať vzorku do nádobky), vzorka sa posiela na toxikologické vyšetrenie. 
Čítať 3144 krát
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email