utorok, 21 apríl 2015 07:53

Uvoľňovanie, polohovanie a odsun zraneného

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)

Pri nehode, alebo úraze je veľmi dôležité poznať pravidla poskytovania prvej pomoci, ako je uvoľňovanie, základné polohy pre ošetrenie a odsun raneného, polohovanie a jeho význam.

Základné polohy pre ošetrenie a odsun

1. Uvoľňovanie postihnutých môže byt' napr. z havarovaného vozidla, zo zamorených priestorov, horiacich objektov, závalov v baniach a podobne. Je záležitosťou technickej prvej pomoci - špeciálnej. Nato sú potrebné špeciálne vystrojenie a osobitný výcvik.

V rámci základnej prvej pomoci sa človek stretne s nutnosťou napr. uvoľniť a vytiahnuť postihnutého z havarovaného vozidla.

2. Všeobecné zásady uvoľňovania:

- s vážne zranenými zbytočne nepohybovať, neprenášať
- (výnimkou sú prípady pre záchranu života alebo hrozba ďalšieho poranenia), vyslobodiť a uvoľniť hornú časť tela - hlava, hrudník pre umožnenie umelého dýchania a nepriamu srdcovú masáž, pri vyslobodzovaní raneného z auta sa využíva tzv. Rautekov hmat.

Ak sa zranený nedá uvoľniť, je potrebné robiť výkony zachráňujúce život i bez uvoľnenia priamo vo vozidle (zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest, umelé dýchanie a zastavenie krvácania).

3. Uskutočnenie uvoľňovania a prenosu (odsunu) je potrebné len ak :

➢ nemožno odstrániť nebezpečenstvo od postihnutého a záchrancu (popálenie, zasypanie),
➢ je malý priestor a nie je možné poskytnúť prvú pomoc,
➢ nedostupnosť pre sanitné vozidlo.

Uvoľňovanie postihnutého z havarovaného vozidla.

Ak je pacient v bezvedomí uvoľniť postihnutého z havarovaného vozidla použitím tzv. Rautekovho hmatu:

-vsunúť ruky zozadu pod pazuchy zraneného a chytiť ho za lakeť a zápästia hornej končatiny položené na bruchu (záchranca podsunie svoje horné končatiny popod obidve axily postihnutého (chorého držať pod pazuchami) a chytí ho rukami za jedno predlaktie. Oprie si telo postihnutého na seba v miernom záklone. Vytiahne ho spätným smerom von z vozidla. Vlastným kolenom a stehnom pritom podopiera jeho trup, uloží ho (pokiaľ je to možné) do polohy v ľahu na chrbte, začneme ho vyšetrovať a ošetrovať. 

Je dôležité si ZAPAMÄTAŤ! Nikdy neuvoľňovať postihnutého násilím, nepohybovať s ním z boka na bok a neotáčať mu trup. Prenášanie, polohovanie a transport sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania laickej aj zdravotnej prvej pomoci.

4. Polohovanie a jeho význam.

Poloha na poskytnutie prvej pomoci má umožňovať:
- dostatočné vyšetrenie,
- zmiernenie obťažujúcich príznakov (napr. uložiť pacienta do polohy v polosede Fowlerova poloha, napr. pri astme, pri ochorení srdca pri dýchavičnosti,
- zabrániť komplikáciám - napr. vdýchnutie zvratkov, uloženie do stabilizovanej polohy na boku,
- polohovanie je súčasťou liečby napr. protišoková poloha.

5. Základné polohy pre ošetrenie a odsun.

Uložením postihnutého do správnej polohy sa zabezpečí (zároveň odsunová poloha ma spĺňať tieto požiadavky):
➢ telesný komfort, bezpečnosť, pohodlie, odsunová poloha má mat' liečebný vplyv,
➢ zmiernenie ťažkostí vyvolaných poranením alebo chorobou,
➢ stálu kontrolu postihnutého,

Bezpečný transport:

➢ Na rovnej podložke - poranenia chrbtice, vhodný je šancov golier, aby sa nezakláňala hlava.
➢ Na rovnej podložke s podloženou hlavou, ak je poranená lebečná časť hlavy, mozog, miecha, ak je postihnutý pri vedomí, tupé poranenia oka a pod.

Výber polohy závisí od druhu poranenia alebo choroby a stavu postihnutého.

1. Stabilizovaná poloha.

- zaisťuje priechodnosť dýchacích ciest.
➢ je vhodná pre postihnutých v bezvedomí so zachovanými životnými funkciami (ak dostatočne spontánne dýchajú), pri masívnom krvácaní z úst, nosa a prudkom zvracaní),
➢ je nevhodná pri poraneniach chrbtice, panvy, brucha,
➢ je to poloha na boku s pokrčenou spodnou končatinou, hlava je v záklone, podložená druhou končatinou.

2. Rauteková zotavovacia poloha- využitie ako stabilizovaná, potrebuje väčší priestor.

3. Polohy v ľahu na chrbte.

➢ S pokrčenými kolenami pri poraneniach brucha, poranení pohlavného a močového ústrojenstva (v podkolení sú dolné končatiny podložené).
➢ Protišoková poloha na chrbte so zdvihnutými a podloženými dolnými končatinami, tie sú 30° nad podložkou (na stoličke alebo rovno na podložke) pri známkach začínajúceho šoku.
➢ Ako protišokovú polohu môžeme použiť aj Trendelenburgovú polohu.
➢ Autotransfúzna poloha 90° uhol dolných končatín, používa sa pri známkach rozvinutého šoku alebo u tých, ktorí stratili veľké množstvo krvi.

4. Poloha v polosede (Fowlerova).

➢ so skrčenými dolnými končatinami pri menších poraneniach tváre, krku, hrudníka, horných a dolných končatín (nespojené s väčším krvácaním)
➢ s vystretými dolnými končatinami opuch pľúc, sťažený žilový návrat

5. Poloha na boku so skrčenými dolnými končatinami s mierne podloženou hlavou úľavová poloha pri náhlych brušných príhodách.

6. Poloha v ľahu na bruchu, používa sa výnimočne napr. u zranených popálených na chrbte. 

Čítať 3736 krát
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email