pondelok, 27 máj 2013 22:00

Resuscitácia denne zachraňuje životy

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Resuscitácia môže byť v prípade potreby jediná vec, ktorá stojí medzi životom a smrťou človeka. Vzhľadom na to, že resuscitácia zachraňuje životy ľudí je dôležité poznať správny postup pri jej poskytovaní.

Špeciálne situácie:

Topenie
Náhodná hypotermia
Úraz elektrickým prúdom
Tehotenstvo
Deti 

1. Topenie

Asfyktická príhoda – uzavretie DC pri ponorení - hypoxia
450 000 úmrtí ročne
Suché (laryngospazmus) – vlhké (aspirácia), aktívne – pasívne – obsolentné
Incidencia zranenia C chrbtice je nízka 0,5 %
V pľúcach je málo vody, rýchlo sa vstrebe

ZNR - dýchanie
Osobná bezpečnosť
Dôležité iniciálne vdychy – 1 min
Trénovaní profesionáli vo vode
Ostatní na súši / plytkej vode

Ak nedýcha
Ak > 5 min na súš – + 1 min potom nepokračovať v dýchaní ale transportovať na breh
Ak < 5 min na súš – pokračovať v dýchaní s transportom
Nesnažíme sa dostať vodu von z pľúc
Regurgitácia u 86% pac. – dýchanie + masáž

2. Topenie

Sladká voda - tekutina vstupuje do ciev pre nízky osmotický tlak - hypervolémia, hemolýza

Slaná voda - tekutina vystupuje do pľúc pre vysoký osmotický tlak - hypovolémia, hemokoncentrácia

3. Topenie 

Sekundárne topenie – respiračná insuficiencia
72 hod po topení
Hospitalizácia

4. Topenie

Hypoxia
Chladné prostredie: lepšia tolerancia hypoxie
Znížený metabolizmus
Začni s resuscitáciou aj po 20-60 min topenia

ZNR – masáž, AED
Dýchanie
Poranenie C chrbtice
Vo vode je masáž neefektívna, začni na brehu
Vysuš kožu
Ak TT< 30°C – maxim. 3 výboje, potom pokračuj až po zohriatí

RNR DC a ventilácia
Ak dýcha - vysoký prietok O2 pri neinvazívnej ventilácii alebo CPAP
OTI čo najskôr – rapid sequence, UPV
LMA – nevhodná – nízka compliancia
Pokračovať štandardne

RNR
Ak TT< 30°C – maxim. 3 výboje
Zohrievať
Lieky – dlhšie intervaly (hypotermia) až ak TT > 30°C
Hradiť tekutiny (hydrostatická hypovolémia (znížený objem telesných tekutín) pri dlhšom topení) – pozor na edém pľúc !

Poresuscitačná starostlivosť
Dominantná patofyziológia:
Hypoxia
Vyplavenie surfaktantu a jeho dysfunkcia, ARDS
Kolaps alveol – atelektázy – shunty
Protektívna ventilácia (PEEP, inverzný pomer, otváracie manévre)
ATB – profylaxia – nedokázaný efekt
ICP, barbituráty, steroidy – nedokázaný efekt 

Topenie - klasifikácia ILCOR

Ponorenie - immersion zakrytie vodou alebo inou tekutinou - ponorená tvár a dýchacie cesty.
Potopenie - submersion celé telo vrátane dýchacích ciest je pod vodou alebo inou tekutinou.
Nepoužívať utopenie: suché a mokré, aktívne a pasívne, tiché, sekundárne utopený verzus skoro utopený.
Utsteinský spôsob hlásenia

ZNR
    Osobná bezpečnosť nevstupovať do vody
  - dýchanie ústa - nos
  - plávajúce zariadenie
   -10 - 15 vdychov/min
   < 5 min na breh - pokrač.
   > 5 min na breh - 1 min.
    
RNR
  -O2, OTI, protektív. ventilácia
  -TT > 30º C  účinná defibrilácia
   -ohriatie na 32-34 º C
   -hypovolémia

Zastavenie KPR - kardio-pulmonálnej resuscitácie
-masívna trauma
-rigor mortis
-hniloba

Náhodná hypotermia
mierna    35   -  32 º C
stredná   32   -  28  º C
ťažká         <   28  º C
Swiss staging system
5 stupňov hypotermia pred asfyxiou - dobrý výsledok
ohrievanie vonkajšie a vnútorné ZNR, RNR ako normotermia ak TT >35 ºC  stuhnutie hrudníkaohriatie na 30 ºC, zdvojnásobiť intervaly medzi dávkami liekov.

Resuscitácia tehotných - príčiny zastavenia obehu       

-ochorenie srdca
-trombembólia
-embólia plodovou vodou
-tehotenské hypertenzné poruchy
-psychiatrické ochorenia

-extrauterinná gravidita
-krvácanie
-sepsou

Resuscitácia tehotných

Poloha na ľavom boku (15 stupňov)
Ruky vyššie ako uprostred sterna
Výhodnejšie samolepiace elektródy
OTI s tlakom na prstencovú chrupavku (Sellickov hmat)

Prevencia ZO u tehotných          

-uložte pacientku do ľavej laterálnej polohy alebo manuálne a jemne odtláčajte uterus doľava
-podľa výsledku pulzovej oxymetrie jej dajte dýchať kyslík vysokým prietokom
-podajte bolus tekutín, ak je prítomná hypotenzia alebo sú prítomné známky hypovolémie        

-okamžite zhodnoťte, či nie je potrebné pacientke podať nejaké lieky
-vyhľadajte alebo zavolajte čo najskôr odbornú pomoc - pôrodník a neonatológ čo najskôr
-rozpoznajte a liečte vyvolávajúcu príčinu.

Zmeny v ZNR tehotných
          -po 20. týždni tehotenstva  tlak  uteru na dolnú dutú žilu a aortu
          -pomoc expertov - pôrodník, neonatológ
          -ZNR, ERC 2010
          -stláčanie hrudníka s minimálnymi prestávkami
          -rukou odtláčať maternicu doľava uhol 15° - 30° (nebrániť stláčaniu hrudníka, umožniť SC)

Zmeny v rozšírenej neodkladnej resuscitácii tehotných

-zvýšené riziko GER -aspirácia
-včasná intubácia trachey, Sellickov hmat
-intubačná kanyla - opuch
-vnútorný priemer < o 0,5 – 1 mm defibrilácia - štandardné energie
-samolepiace elektródy
-4H a 4T
-zvýšené riziko všetkých  príčin ZO (anafylaxia, predávkovanie liekmi, trauma)
-USG brucha
-neoddialiť iné postupy KPR

Resuscitácia tehotných
Pôrod plodu môže zlepšiť vyhliadky na úspešnú resuscitáciu matky a plodu
Gestačný vek < 20 týždňov: S.C. nie
Gestačný vek 20 - 23 týždňov: urgentná S.C. kvôli matke
Gestačný vek > = 24 - 25 týždňov: urgentná S.C. kvôli matke a dieťaťu, 4 minúty od ZO matky

Defibrilácia tehotných
Samolepiace elektródy
Štandardná energia – 150-200 J bifázický           
360 J monofázický 

Úraz elektrickým prúdom a bleskom
Striedavý prúd
-tetanické kŕče
-zastavenie dýchania - paralýza dýchaciého centra svaly
-KF  R-T fenomén
-spazmus koronár. ciev  ischémia
-ruka-ruka - fatálny priebeh

Jednosmerný prúd
-asystólia
-primárna
-sekundárna

Zasiahnutie bleskom
ZNR - do 30 min. prúd v okolí

Úraz elektrickým prúdom
Prerušenie kontaktu poškodeného s elektrickým prúdom  :
 -vypnutím
 -odhodením vodiča pomocou nevodivého materiálu                                                                                                                                                                  Zabezpečiť, aby záchranca nebol zasiahnutý el. prúdom

Striedavý prúd - zlyhanie dýchania a zastavenie cirkulácie:
  - fibrilácia komôr, spazmus koronárnych artérií - ischémia myokardu
  - asystólia - v dôsledku hypoxie po jednosmernom výboji
  - BLS – začať úderom do prekordia ak sme svedkami

ZÁKLADNÁ NEODKLADNÁ RESUSCITÁCIA

Airway - uvoľnenie dýchacích ciest
Breathing - umelé dýchanie
Circulation - obnovenie krvného obehu

Zmeny
-iné pravidlá - strach z ublíženia
-zjednotenie a zjednodušenie

Vek
-Novorodenec
-Do 1 roku (dojča, nemluvňa)
-Od 1 roku do nástupu puberty

Pomer kompresie/ventilácia
30:2 – laici, jeden profesionál
15:2 – dvaja profesionáli

Ventilácia
-5 úvodných vdychov
-do úst a nosa
-do úst
-trvanie inspíria 1 – 1,5 s

Technika kompresií
-do 1.roku 2 prsty (2 palce cirkulárne)
-od 1.roku jedna/dve ruky
-dolná tretina sterna
-pod spojnicou bradaviek
-palec nad mečovitý výbežok
-kompresia o 1/3 predozadného priemeru

AED
-Deti nad jeden rok
-menšie elektródy
-50 – 75 J

Zotavovacia (stabilizovaná poloha)
-Ako u dospelých
-Tlak na hrudník
-Drénovaná dutina ústna
-Stabilizácia vankúšikom

Dusenie
-V polovici prípadov potrebné viac techník
-5 úderov na chrbát
-5 kompresií hrudníka (do 1.roku) / brucha
-Horizontálne uložené rebrá – poranenie brušných orgánov

Resuscitácia novorodenca
1. Rozopnúť pľúca - ambuvak s maskou, vdych 2-3 s, úvodný inflačný tlak taký, aby sa zrýchlila AS, zrelý novorodenec f: 30-60/min.
ak trvá bradykardia zvýšiť podiel privádzaného kyslíka
- Mekónium – odsáva sa len u chabých detí
Pomer kompresií a dýchania 3:1,
-za 1 min. je to 90 kompresií a 30 vdychov
-Adrenalín, ak napriek UPV s O2 je bradykardia (do 60/min)
dávka 0,01-0,03 mg/kg i.v., ET 5-7 x vyššie
-Kontrola každých 30 sekúnd, STOP keď AS > 60/min
-Podpora cirkulácie je účinná iba pri rozopnutí pľúc
-Udržiavať teplotu (krytie, prievan) 

Čítať 2887 krát Naposledy zmenené sobota, 09 august 2014 15:38
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email