utorok, 17 júl 2012 13:54

Pohybová sústava človeka

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Podľa funkcie rozoznávame v ľudskom tele tri druhy svalstva:

  1. priečne pruhované svalstvo
  2. hladké svalstvo
  3. srdcový sval – sval myokardu

Priečne pruhované svalstvo

Priečne pruhované svalstvo svaly tvoria u mužov asi 36% a u žien 32% hmotnosti tela. V ľudskom tele sa nachádza asi 600 svalov čo tvorí asi polovicu váhy tela človeka.

Základnou jednotkou kostrového svalstva sú kontraktilné vlákna:

  1. aktínové vlákna
  2. myozínové vlákna

Takéto vlákna sú pospájané a tvoria sa v nich zásoby glykogénu nazývame ich myofibrily. V týchto vláknách sa za pomoci kyslíka spaľuje glykogén pričom sa biochemickou reakciou vytvára, alebo produkuje energia. Myofibrily ďalej vytvárajú zväzky, ktoré nazývame svalové vlákna. Sú to vlastne multijadrové bunky svalov. Svalové vlákna sú pokryté spojivovým tkanivom. Svaly sa delia na malé a veľké podľa toho koľko takzvaných snopcov ich tvorí. Pri malých svaloch, to môže byť len niekoľko snopcov, kým pri väčších svaloch, ako je napríklad najväčší sval v tele, ktorým je sedací sval a môže byť zložený až zo stoviek takýchto svalových snopcov. Svaly, ktoré sú určene na pohyb tela, teda dobrovoľné svaly, to sú tie ktoré sú ovládané naším vedomým sú pripojené na kosti a voláme ich kostrové svaly. Kostrové svaly sú prepojené s nervovými zakončeniami, ktoré vedú do mozgu a miechy. Taktiež sú dobre prekrvené, kedže na pohyb spotrebujú množstvo energie a kyslíku, ktorý je dopravovaný do svalov pomocou krvi.

Svalstvo tvorý hrubšie svalové bruško a užšie úpony šliach. Pomocou úponov šliach sú svaly pripojené ku koži a kostiam, a tým zabezpečujú pohyb , na ktorý sú dané svaly určené. Môže ísť o pohyb tváre - mimický, lokomočný, alebo dýchací. Šľachu tvorý tuhé väzivo a je vysoko odolná na ťah dokonca viac ako samotný sval. 

Mechanizmus kontrakcie

Základnou vlastnosťou svalu je vytvárať v sebe energiu a tým schopnosť pohybovať sa. Tým, že vo svaloch dochádza k chemickej reakcií pričom vzniká energia potrebná na pohyb sa vlastne chemická energia mení na mechanickú energiu.Pri tomto procese dochádza k väzbe medzi aktínom a myozínom, ktoré sa do seba zasúvajú a znovu vracajú späť. Práve tu vzniká akýsi komplex aktinomyozín čo znamená, že sa svalové vlákno napne, alebo skráti. Počas chemickej reakcii dochádza nielen k vzniku energie, ale tiež k vzniku tepla čo je pre naše telo prirodzené a za pomoci tohto tepla si náš organizmus udržiava a kontroluje telesnú teplotu. Celý tento proces pohybu podnecuje určitý vzruch, ktorý sa za pomoci nervových signálov veľmi rýchlo šíri cez nervové vlákna a nervové zakončenia do každej bunky v tele. Tieto signály sú vysielané na podnet mozgu a miechy. Súbor funkčného prepojenia nervu a svalu sa nazýva motorická jednotka. Motorické jednotka je prvkom funkčnej pohybovej sústavy ľudského tela bez ktorej by človek nedokázal spraviť ani najjednoduchší pohyb. V každom svale sa nachádzajú obrovské počty týchto motorických jednotiek.

Svaly sa počas kontrakcií menia a to podľa pohybu, ktorý práve vykonávajú. Menia svoju veľkosť, tvrdosť a napätie. Hovoríme o izotonickej kontrakcii, izometrickej kontrakcii a o auxotónii. Delia sa podľa toho čo sa vo svale počas kontrakcie mení či je to dĺžka svalu , alebo napätie v ňom. Sval v niektorých prípadoch môže skrátiť až na 65% svojej pôvodnej dĺžky.

Svaly ďalej delíme aj podľa funkcie ich vykonávania, a to na: ohýbače, rozširovače, vystierače, priťahovače, zvierače, odťahovače.

Prehľad najdôležitejších svalov ľudského tela

Svaly na hlave

  1. Tvoria ich dve skupiny svalov a to mimické svaly a žuvacie svaly.
  2. Žuvacie svaly majú za úlohu pohybovať sánkou. Patria k nim spánkový sval, žuvací sval a dva krídlové svaly.
  3. Mimické svaly sú to takzvané tvarové svaly, ktoré sú spojené s kožou na tvári. Pomocou týchto svalov môžeme ovládať našu mimiku a teda výraz našej tváre. Tieto svaly nám umožňujú smiať sa, mračiť sa či vytvárať rôzne grimasy. Patria sem ústny kruhový sval, očný kruhový sval, trubačský sval, a ďalšie malé svaly nachádzajúce sa na tvári.

Svaly na krku

Na krku sa nachádzajú svaly, ktoré sú denne dlho namáhané, keďže ich úlohou je držať našu hlavu vzpriamene. Tieto svaly zabezpečujú také úkony ako sú predklon, záklon a už spomínané držanie hlavy. Najlepšie viditeľné sú zároveň tie najsilnejšie a nazývajú sa pravý a ľavý kývač hlavy. Na krku sú uložené v niekoľkých vrstvách.

Hrudné svaly

Podobne, ako svaly na krku sú aj svaly na hrudi uložené vo vrstvách. Vonkajšie svaly spájajú hornú končatinu s hrudníkom a vnútorné svaly sú vlastne steny hrudníka. K vonkajším svalom patria veľký prsný sval, malý prsný sval a predný pílovitý sval. Steny hrudníka tvoria vonkajšie a vnútorné medzirebrové svaly. Vonkajšími medzirebrovými svalmi sa dvíhajú rebrá, sú to teda svaly vdychové svaly. Vnútornými medzirebrovými svalmi sa rebrá sťahujú sú výdychové.

Brušné svaly

Brušné svaly sú ploché svaly, ktoré tvoria stenu brušnej dutiny. Patria sem vonkajší a vnútorný šikmý sval brucha, priečny sval brucha a priamy sval brucha. Ak je brucho vypracované vonkajšie brušné svaly môžete vidieť ako 6 kociek ktoré začínajú pod veľkými prsnými svalmi.

Chrbtové svaly

Taktiež sú uložené v niekoľkých vrstvách tiahnúce sa celou dĺžkou pozdĺž chrbtice. Povrchovo je uložené napríklad lichobežníkový sval a najširší sval chrbta. Pod ním sú uložené zadné pílovité sval.

Svaly horných končatín

Horné končatiny tvoria svaly ramena, svaly predlaktia a svaly ruky. Ramenný sval je tvorený z deltového svalu, podlopatkového svalu, dvojhlavého svalu ramena, trojhlavového svalu ramena.Svaly horných končatín umožňujú pohyb celej ruky. Medzi svaly predlaktia patria lakťový ohýbač zápästia, ramennovretenný sval. Svaly ruky sú malé a ich úlohou je zabezpečiť pohyby prstov.

Svaly dolných končatín

Dolné končatiny tvoria štyri skupiny svalov a to: bedrové svaly, stehnové svaly, svaly predkolenia, svaly nohy. Toto svalstvo umožňuje pohyb dolných končatín a medzi najprirodzenejší pohyb patrí práve chôdza.

Bedrové svaly zabezpečujú pohyb bedrového kĺbu. K týmto svalom patria tiež bedrovodriekový sval, najväčší sval v ľudskom tele čiže sedací sval ,stredný sedací sval a najmenší sedací sval.

Stehnové svaly zabezpečujú pohyb v kolenného a bedrového kĺbu. K týmto svalom patrí štvorhlavý sval stehna, krajčírsky sval, dvojhlavý sval stehna, poloblanitý sval a pološľachovitý sval.

Svaly predkolenia zabezpečujú pohyb nohy a prstov na nohe. Patria k nim predný píšťalový sval , vystierače palca, trojhlavý sval lýtka. Trojhlavý sval lýtka je pripojený na pätovú kosť takzvanou Achilovou šľachou.

K svalom nohy patria svalové skupiny palca, malička a kĺbové svaly nohy. Práve tieto svaly zabezpečujú klenbu nohy ak sú usporiadané, alebo rozložené nesprávne vzniká takzvané ploché chodidlo.

Hladké svalstvo

Hladké svalstvo je zložené z buniek vretenovitého tvaru,na ktorej nevidieť ináč zreteľnú povrchovú membránu, no povrchová membrána sa tvorí okolo mnohých vláken. Vlákna sú vzájomne združované v určitých zväzkoch. Hladké svalstvo je nedobrovoľné svalstvo je teda ovládané autonómnymi nervovými signálmi a rôznymi hormónmi, ich činnosť nemôžeme ovplyvniť vedome. Zabezpečujú také funkcie ako napríklad zužovanie ciev, pohyby žalúdka a čriev, vyprázdňovanie močového mechúra, vytláčanie plodu z maternice. Hladké svaly sú v niektorých prípadoch veľmi malé ako príklad môžeme uviesť tie, ktoré sa nachádzajú v dúhovke tu ovplyvňujú zrenicový reflex, patrí sem i akomodačný sval, ktorý spôsobuje vyklenutie očnej šošovky. Kontrakcie hladkého svalstva sú pomalšie, slabšie, no vytrvalejšie ako je to u kostrových svalov.

Srdcový sval – sval myokardu                                                                                                                                                                                                        

Stavba srdcového svalu čiže myokard je pri bližšom pozorovaní a porovnaní podobná ako u kostrového svalu, no s tým rozdielom, že vlákna sú usporiadané priečne. Bunky srdcového svalu naviac okrem svalového tkaniva obsahujú aj tzv. vodivé bunky, ktoré si neustále plnia aj svoju funkciu vo forme šťahov srdca. Srdcový sval pracuje celý život neprestajne od narodenia až po smrť. Počas života pumpuje dookola obrovské množstvo krvi do žíl a pracuje nezávisle od našej vôle.

Čítať 8570 krát Naposledy zmenené streda, 03 september 2014 10:17
Viac z tejto kategórie: « Svaly Natrhnutý sval »
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email