Zmysly (3)

pondelok, 26 október 2015 11:00

Farbosleposť

Napísal(a)

Znížená schopnosť rozlišovať medzi určitými farbami sa často zamieňa za farboslepotu, aj keď úplná farboslepota je veľmi vzácna, pretože v tomto prípade sa jedná o úplný nedostatok farebného videnia.

pondelok, 10 september 2012 12:31

Zmyslová sústava

Napísal(a)

Sústava zmyslových orgánov

Každý živočíšny organizmus neustále reaguje na meniace sa podmienky vonkajšieho prostredia. Informácie o vonkajšom a vnútornom prostredí poskytujú zmyslové bunky - receptory. Ich úlohou je zaznamenať podnet a premeniť ho na nervový vzruch. Receptory sa špecializujú na určitý druh dráždenia, teda na adekvátny podnet.
Prahová hodnota - hodnota dráždenia pri ktorej sa vyvolá nervový vzruch.

Aristoteles (384 pnl - 322 pnl) sa zaslúžil o tradičné klasifikácie piatich zmyslových orgánov: zrak, čuch, chuť, hmat a sluch. Už v rokoch 1760, slávny filozof Immanuel Kant opisuje, že naše znalosti o vonkajšom svete závisia na našich spôsoboch vnímania. Aby bolo možné definovať, čo je, alebo čo sa deje okolo nás musíme nato použiť naše zmyslové orgány, ktoré nám neustále pomáhajú orientovať sa v prostredí chutí, farieb, vôni, tepla a hluku.

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email