pondelok, 23 júl 2012 22:00

Oporná sústava

Napísal(a)

Čo je kostrový systém?

Kostrový systém tvoria všetky kosti a tkaniva v tele, ako sú väzy, šľachy a chrupavky, ktorými sú kosti spojené.
Zuby sú tiež považované za časť kostrového systému, ale tie sa nepočítajú ako kosti. Zuby sú vyrobené zo skloviny a dentínu. Smalt je najsilnejšou látkou v tele človeka.

pondelok, 23 júl 2012 09:40

Vylučovacia sústava

Napísal(a)

Prácou metabolizmu neprestajne vznikajú odpadové látky, ktoré by nahromadením pôsobili v tele škodlivo až toxicky. Preto je nevyhnutné takto škodlivé látky z tela neprestajne vylučovať. O vylučovanie týchto látok sa stará náš vylučovací systém, ktorého úlohou nie je len odstránenie škodlivých a toxických látok, ale aj nadbytok tých látok, ktoré už niesú pre náš organizmus viac potrebné. Orgány, ktoré sa podieľajú na vylučovaní sú obličky, pľúca, koža, pečeň a tiež tráviace orgány.

štvrtok, 19 júl 2012 11:15

Tráviaci trakt

Napísal(a)

Tráviaca sústava zahŕňa orgány tráviaceho traktu používané na výživu tela. Výživa sa do tela dostáva prijímaním potravy a tekutín. Tieto potraviny sa v tele postupne rozkladajú na elementárne častice a živiny, ktoré sú potrebné pre chod a funkciu orgánov a tela samotného sa ďalej vstrebávajú do krvi.

utorok, 17 júl 2012 13:54

Pohybová sústava človeka

Napísal(a)

Podľa funkcie rozoznávame v ľudskom tele tri druhy svalstva:

  1. priečne pruhované svalstvo
  2. hladké svalstvo
  3. srdcový sval – sval myokardu
pondelok, 16 júl 2012 19:02

Svaly

Napísal(a)

Svalový systém je systém tkanív uložený po celom tele, ktorý umožňuje pohyb. Väčšina svalov v tele sú pod vedomou kontrolou a sú presúvané podľa príkazov zasielaných do svalov z mozgu cez nervovú sústavu. Avšak, niektoré svaly (ako sú srdcové svaly) sú nedobrovoľné - to znamená, že sa pohybujú pravidelne a bez vedomej kontroly. Okrem nedobrovoľných svalov sú svalové vlákna pripojené ku kostrovému systému šľachami, ktorými pohybujú premenou chemickej energie na napätie a kontrakciu.

štvrtok, 12 júl 2012 22:00

Ontogenetický vývin jedinca

Napísal(a)

Ontogenetický vývin je časovo obmedzený vývoj, ktorý začína vznikom nového indivídua, a končí sa jeho smrťou. Nazýva sa aj ontogenézou, alebo ontogenetickým vývojom, či vývinom.

sobota, 07 júl 2012 22:00

Ženské pohlavné orgány

Napísal(a)

Pohlavné, teda reprodukčné ženské orgány sa podieľajú na tvorbe pohlavných hormónov a vajíčok.Tieto orgány slúžia ako ideálne prostredie pre oplodnenie a celý vnútromaternicový vývin nového plodu.

piatok, 06 júl 2012 22:00

Mužské pohlavné orgány

Napísal(a)

Funkciou pohlavnej teda reprodukčnej sústavy muža je zabezpečovať tvorbu mužských pohlavných hormónov, spermatogenézu a umožniť tak oplodnenie ženy. Rovnako ako ženské tak aj mužské pohlavné orgány sa rozdeľujú do dvoch skupín:

štvrtok, 21 jún 2012 13:43

Nervová regulácia

Napísal(a)

Hlavnou úlohou je dráždivosť, čiže schopnosť reagovať na zmeny vonkajšieho a vnútorného prostredia a s hormonálnou sústavou zabezpečiť homeostázu.

štvrtok, 21 jún 2012 11:03

Hormonálna sústava a jej činnosť

Napísal(a)

Látkové riadenie činnosti organizmu je fylogenetický staršie ako nervové riadenie. Uskutočňuje sa prostredníctvom hormónov, ktoré sú nositeľmi chemickej informácie. Majú len riadiace účinky, nie sú teda zdrojom energie, ani stavebnou súčiastkou živej hmoty. 

Strana 5 z 6

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email