utorok, 13 máj 2014 07:10

Relaxačné techniky a ich využitie v praxi

Napísal(a) 
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V súčasnej hektickej a uponáhľanej dobe sa do popredia čoraz častejšie dostávajú relaxačné techniky. Slúžia nám na odreagovanie sa od stresových situácii a každodenných problémov. Relaxácia patrí k najúčinnejším spôsobom neutralizácie negatívnych účinkov stresu.

Samotný pojem relaxácia pochádza zo stredoveku a v starofrancúzštine znamená: „vypustiť väzňa“. Je to psychofyziologický stav intenzívnej regenerácie organizmu, v ktorom dochádza k posilneniu imunitného systému, spomaleniu látkovej výmeny a k hĺbkovej regenerácií buniek. K dosiahnutiu  relaxácie, stavu hlbokého pokoja znižujúceho negatívne účinky stresu, existuje  mnoho rôznych metód.

Relaxačné metódy vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi troma faktormi: psychickou tenziou, funkčným stavom vegetatívnej nervovej sústavy a napätím kostrového svalstva.  Existujú relaxácie na báze svalového uvoľnenia ako sú napríklad masáže, akupresúra a reflexná terapia, relaxácie na báze dychových cvičení – koncentrácia na prirodzený priebeh dychu, úplný jogový dych, relaxačné koncentračné metódy – Jacobsonova progresívna relaxácia, Schultzov autogénny tréning a meditácia, relaxačné imaginatívne postupy s využitím sugestívnej sily predstavivosti – tvorivá predstavivosť, metóda ovládania vedomia a relaxačné autoregulačné postupy podľa Simontona. Jestvujú aj iné prístupy k relaxácií ako napríklad relaxácia pomocou hudby, vône alebo relaxácia nad obrazom. Keď je človek dostatočne zrelaxovaný, nenaštve sa tak ľahko, je tolerantnejší, znesie viac frustrácie, ľahšie nachádza riešenia aj v konfliktových situáciách a čo je najdôležitejšie, je odolnejší voči stresu. 

Relaxačné techniky sú väčšinou založené na pravidelných cvičeniach, ktorými sa človek učí regulovať niektoré svoje vegetatívne funkcie a procesy. Táto autoregulácia má väčšinou charakter ukľudňujúci, niekedy však tiež charakter uspávajúci alebo naopak - aktivizujúci. Je to metóda krátkych, ale pravidelných, postupných fyziologicky racionálnych cvičení zameraných na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou koncentrácie pozornosti na určité formulky, stav príjemného hlbokého uvoľnenia a pokoja. Postupné uvoľňovanie jednotlivých častí tela vedie k celkovému uvoľneniu organizmu a to tak po stránke fyzickej ako aj po stránke psychickej. Jej cieľom je všeobecné preladenie organizmu. Ak relaxáciu využívame ako psychoterapiu a nie tréning, človek si vytýči cieľ - čo chce dosiahnuť. Ciele môžu byť krátkodobé a dlhodobé.

Okrem klasickej relaxácie doma a na rôznych kurzoch sa v súčasnosti relaxácia dostáva už aj do zamestnaní a škôl. Pár minút príjemnej relaxácie dobre padne po náročnej práci nielen v zamestnaní, ale aj v škole. Keďže je súčasný vzdelávací systém orientovaný hlavne na vedomosti a pamäť žiakov je potrebné venovať dostatok priestoru aj odpočinku a relaxácii. Študenti a žiaci sa učia ako ľahšie a pokojnejšie zvládať skúškové obdobia, štátne skúšky a rôzne iné stresové situácie nielen v škole, ale aj v bežnom živote. Ak už hovoríme o relaxačných metódach v škole je nutné podotknúť, že je potrebné, aby žiaci boli čo najviac uvoľnení, nemysleli na žiadne problémy a mali dostatok času a hlavne priestoru na relaxáciu – čo sa javí ako dosť veľký problém na našich školách. Po náročnom dni strávenom v škole študentom príjemne padne hodina relaxácie, na ktorej môžu načerpať novú silu a energiu.

Ako budúci pedagóg budem potrebovať a využívať niektoré relaxačné techniky. Vo vyučovacom procese, pri práci s deťmi a komunikácii s nimi budem potrebovať za čo najkrajší čas čo najviac zregenerovať svoje sily. V takýchto prípadoch asi najbežnejším a najrozšírenejším typom sú dýchacie techniky, kedy sa sústredíme na svoj prirodzený  priebeh dychu a za krátky čas dokážeme skoncentrovať svoje sily a nabrať energiu. Po takomto relaxačnom cvičení sa cítime svieži, oddýchnutí a uvoľnení.

Využívanie relaxačných techník je čoraz dôležitejším prostriedkom v našej spoločnosti. Žijeme chaotickým a stresujúcim spôsobom života a preto je pre naše duševné zdravie nevyhnutné využitie relaxačných techník na zregenerovanie našich síl.  Pevne verím, že tieto relaxačné techniky budem v budúcnosti využívať ako vo svojom povolaní pedagóga, tak aj v osobnom živote.

Čítať 6221 krát Naposledy zmenené nedeľa, 03 august 2014 17:09
Pre písanie komentárov sa prihláste

O nás

Vítame Vás na stránkach magazínu ludsketelo.sk na ktorých vás čaká mnoho zaujímavých v niektorých situáciách až neoceniteľných rád a informácií

Zaujimavosti

NOVINKY EMAILOM

Novinky prednostne priamo na Váš email